Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West-Brabant

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 28-07-2023 Op 22-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 28-07-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur
Postadres Postbus 59
4870 AB Etten-Leur

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West-Brabant
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Werkplein Hart van West-Brabant
Archiefzorgdrager Werkplein Hart van West-Brabant
Beleidsterreinen organisatie en bedrijfsvoering,
sociale zekerheid | arbeidsongeschiktheid en werkloosheid

Deelnemende organisaties (6)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2015 Gemeente Etten-Leur College van burgemeester en wethouders
01-01-2015 Gemeente Halderberge College van burgemeester en wethouders
01-01-2015 Gemeente Moerdijk College van burgemeester en wethouders
01-01-2015 Gemeente Roosendaal College van burgemeester en wethouders
01-01-2015 Gemeente Rucphen College van burgemeester en wethouders
01-01-2015 Gemeente Zundert College van burgemeester en wethouders

Doel

Het Werkplein Hart van West-Brabant behartigt de belangen van de deelnemers op het gebied van de aan deze gemeenten in medebewind opgedragen wetgeving inzake werk en inkomen. Het Werkplein Hart van West-Brabant zorgt voor een rechtmatige, cliëntgerichte, efficiënte en effectieve uitvoering van de Wet werk en bijstand en aanverwante wetten en regelingen.

Grondslagen (10)

Instellingsbesluiten (5)

Wettelijke grondslagen (5)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Werkplein Hart van West-Brabant
Datum van oprichting 01-01-2015
Telefoon (076) 750 35 00 (algemeen)
Internet https://werkpleinhartvanwest-brabant.nl (algemeen)
https://werkpleinhartvanwest-brabant.nl/stuur-een-bericht/formulier (contact)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?