Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling voor Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA) en Meldpunt Crisiszorg West-Brabant

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 28-03-2023 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 28-03-2023) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 28-03-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Stadskantoor gemeente Breda
Claudius Prinsenlaan 10
4811 DJ Breda
Noord-Brabant
Postadres Postbus 90156
4800 RH Breda

Contactgegevens

Telefoon 14 076 (gemeente Breda)
Internet https://www.breda.nl (gemeente Breda)
E-mail contact@breda.nl (gemeente Breda)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling voor Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA) en Meldpunt Crisiszorg West-Brabant
Samenwerkingsvorm 'Regeling zonder meer'
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Gemeente Breda
Archiefzorgdrager Gemeente Breda

Bevoegdheden

Artikel 5 Mandaat

  1. Aan het College van de Centrumgemeente wordt door de Colleges van de Gemeenten mandaat verleend om namens de Colleges van de Gemeenten, voor zover nodig, alle besluiten te nemen en andere rechtshandelingen te verrichten die noodzakelijk zijn ter behartiging van het in artikel 2 gestelde doel en de daartoe opgedragen taken zoals aangegeven in artikel 4, tweede lid, onder a t/m g tenzij een wettelijk voorschrift of de aard van de bevoegdheid zich hiertegen verzet.

  2. Het College van de Centrumgemeente is bevoegd aan medewerkers van de Centrumgemeente een of meerdere ondermandaten te verlenen voor de bevoegdheden zoals genoemd in artikel 4 tweede lid, onder a t/m g.

  3. De Colleges van de Gemeenten kunnen de in deze Regeling verleende mandaten intrekken onder de voorwaarde dat zij hun gemeentelijke bijdrage aan de regionale activiteiten op het gebied van GIA en het Meldpunt Crisiszorg gedurende twaalf maanden na intrekking blijven inzetten bij de betrokken uitvoeringsorganisaties.

Deelnemende organisaties (14)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2019 Gemeente Altena College van burgemeester en wethouders
01-01-2019 Gemeente Bergen op Zoom College van burgemeester en wethouders
01-01-2019 Gemeente Breda College van burgemeester en wethouders
01-01-2019 Gemeente Drimmelen College van burgemeester en wethouders
01-01-2019 Gemeente Etten-Leur College van burgemeester en wethouders
01-01-2019 Gemeente Geertruidenberg College van burgemeester en wethouders
01-01-2019 Gemeente Halderberge College van burgemeester en wethouders
01-01-2019 Gemeente Moerdijk College van burgemeester en wethouders
01-01-2019 Gemeente Oosterhout College van burgemeester en wethouders
01-01-2019 Gemeente Roosendaal College van burgemeester en wethouders
01-01-2019 Gemeente Rucphen College van burgemeester en wethouders
01-01-2019 Gemeente Steenbergen College van burgemeester en wethouders
01-01-2019 Gemeente Woensdrecht College van burgemeester en wethouders
01-01-2019 Gemeente Zundert College van burgemeester en wethouders

Doel

De Regeling is aangegaan met de volgende doelen:

a. de samenwerking verankeren tussen de Colleges van de Gemeenten bij de regionale aanpak van het voorkomen en bestrijden van GIA en de zorg voor één Meldpunt Crisiszorg in de regio West-Brabant;

b. de taken en bevoegdheden van de Colleges van de Gemeenten vanuit de Wmo, de Jeugdwet en het terrein van veiligheid en openbare orde ten aanzien van GIA en het Meldpunt Crisiszorg door mandaat op te dragen aan het College van de Centrumgemeente. Hiermee wordt het volgende beoogd:

i. het behalen van schaalvoordelen;

ii. het stimuleren van de samenwerking tussen de deelnemers door actief informeren en communiceren;

iii. het afstemmen en gezamenlijk vaststellen van het regionaal beleid op het terrein van GIA en het Meldpunt Crisiszorg;

iv. de uitwerking van het regionaal beleid in Opdrachten aan uitvoeringsorganisaties;

v. efficiënte inzet van de regionale middelen en gezamenlijke afstemming over eventuele besparingen of aanvullende kosten en de verevening van risico’s.

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (1)

Wettelijke grondslagen (4)

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?