Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 31-12-2019 t/m heden

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 06-08-2020 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 06-12-2022) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 06-08-2020 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Doornboslaan 225-227
4816 CZ Breda
Postadres Postbus 3024
5003 DA Tilburg

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder GGD West-Brabant
Archiefzorgdrager GGD West-Brabant

Bevoegdheden

Artikel 9 Het dagelijks bestuur

 1. Aan het dagelijks bestuur behoren alle bevoegdheden behalve de volgende bevoegdheden van het algemeen bestuur:

  • het besluiten over toetreding, uittreding, wijziging en opheffing, zoals bedoeld in hoofdstuk 7;

  • het vaststellen van de jaarrekening en het vaststellen en/of wijzigen van de begroting en de basistaken;

  • het besluiten tot het oprichten van en deelnemen in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen.

 2. Het dagelijks bestuur vergadert tenminste zesmaal per jaar en verder zo dikwijls als de voorzitter dit nodig vindt of tenminste drie leden van het dagelijks bestuur dit schriftelijk verzoeken, onder opgave van de te behandelen onderwerpen, waarna de vergadering binnen veertien dagen plaatsvindt.

 3. De artikelen 56 en 58 van de Gemeentewet over de werkwijze bij en het stemmen tijdens de vergaderingen zijn van overeenkomstige toepassing. Elk lid heeft in de vergadering van het dagelijks bestuur één stem.

 4. De stemming in het dagelijks bestuur geschiedt mondeling, tenzij de voorzitter of één van de leden verzoekt om schriftelijke stemming.

 5. Het dagelijks bestuur kan zijn bevoegdheden binnen nadere voorwaarden mandateren aan de directie en houdt daarop toezicht. Een organisatieverordening beschrijft de relatie tussen het dagelijks bestuur en de directie.

Deelnemende organisaties (16)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
10-03-2015 Gemeente Alphen-Chaam College van burgemeester en wethouders
10-03-2015 Gemeente Baarle-Nassau College van burgemeester en wethouders
10-03-2015 Gemeente Bergen op Zoom College van burgemeester en wethouders
10-03-2015 Gemeente Breda College van burgemeester en wethouders
10-03-2015 Gemeente Drimmelen College van burgemeester en wethouders
10-03-2015 Gemeente Etten-Leur College van burgemeester en wethouders
10-03-2015 Gemeente Geertruidenberg College van burgemeester en wethouders
10-03-2015 Gemeente Halderberge College van burgemeester en wethouders
10-03-2015 Gemeente Moerdijk College van burgemeester en wethouders
10-03-2015 Gemeente Oosterhout College van burgemeester en wethouders
10-03-2015 Gemeente Roosendaal College van burgemeester en wethouders
10-03-2015 Gemeente Rucphen College van burgemeester en wethouders
10-03-2015 Gemeente Steenbergen College van burgemeester en wethouders
10-03-2015 Gemeente Woensdrecht College van burgemeester en wethouders
10-03-2015 Gemeente Zundert College van burgemeester en wethouders
01-01-2019 Gemeente Altena College van burgemeester en wethouders

Doel

 1. Het doel van deze regeling is: het behartigen van de belangen van de gemeenten op het gebied van de publieke gezondheid.

 2. De gemeenten houden de GGD in stand en zo nodig andere vormen van organisatie op het gebied van de publieke gezondheid.

Grondslagen (6)

Instellingsbesluiten (5)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan GGD West-Brabant
Datum van oprichting 10-03-2015
Telefoon (076) 528 20 00 (algemeen)
Fax (076) 521 60 62
Internet https://www.ggdwestbrabant.nl (algemeen)
https://www.ggdwestbrabant.nl/contact (contact)
E-mail info@ggdwestbrabant.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?