Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 22-12-2022 t/m heden

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 28-02-2023 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 28-02-2023) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 28-02-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Bredaseweg 211
4872 LA Etten-Leur
Postadres Postbus 502
4870 AM Etten-Leur

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Belastingsamenwerking West-Brabant
Archiefzorgdrager Belastingsamenwerking West-Brabant
Beleidsterreinen organisatie en bedrijfsvoering,
overheidsfinanciën | belasting

Bevoegdheden

Artikel 5 Overdracht bevoegdheden en uitvoeringsconvenant

  1. Aan het bestuur van de BWB worden alle bestuursbevoegdheden overgedragen die samenhangen met de in artikel 4 genoemde taakgebieden, met uitzondering van de verordenende bevoegdheden.

  2. Ter uitvoering van de in artikel 4 overgedragen taken en de in het eerste lid overgedragen bestuursbevoegdheden worden uitvoeringsconvenanten aangegaan met de ambtelijke organisatie van de BWB, in deze vertegenwoordigd door de directeur, en de deelnemer, in deze vertegenwoordigd door de secretaris. Het uitvoeringsconvenant bevat tenminste afspraken over de verplichtingen van de BWB en de deelnemer in relatie tot de taakoverdracht, de contactmomenten ambtelijke organisaties, verantwoordelijkheden P&C cyclus, de informatie-uitwisseling over de heffing en inning en de financiële geldstromen.

Deelnemende organisaties (13)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
02-03-2010 Brabantse Delta Dagelijks bestuur
02-03-2010 Gemeente Bergen op Zoom College van burgemeester en wethouders
02-03-2010 Gemeente Breda College van burgemeester en wethouders
02-03-2010 Gemeente Etten-Leur College van burgemeester en wethouders
02-03-2010 Gemeente Oosterhout College van burgemeester en wethouders
02-03-2010 Gemeente Roosendaal College van burgemeester en wethouders
01-01-2011 Gemeente Halderberge College van burgemeester en wethouders
01-01-2011 Gemeente Woensdrecht College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Dongen College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Moerdijk College van burgemeester en wethouders
01-01-2016 Gemeente Zundert College van burgemeester en wethouders
01-01-2018 Gemeente Rucphen College van burgemeester en wethouders
01-01-2023 Gemeente Loon op Zand College van burgemeester en wethouders

Doel

In het kader van deze gemeenschappelijke regeling worden de belangen van de deelnemers, elk voor zover het hun grondgebied betreft, behartigd op het gebied van :

a. de heffing en invordering van belastingen;

b. de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken;

c. de uitvoering van de Basisadministratie Adressen en Gebouwen,

voor zover deze in de besluiten tot deelname aan de regeling niet uitdrukkelijk zijn uitgesloten van de taakoverdracht aan de BWB.

Grondslagen (2)

Instellingsbesluiten (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Belastingsamenwerking West-Brabant
Afkorting BWB
Datum van oprichting 02-03-2010
Telefoon (076) 529 83 00 (algemeen)
Internet https://www.bwbrabant.nl (algemeen)
https://www.bwbrabant.nl/bwb/contact (contact)
Contactpagina https://www.bwbrabant.nl/bwb/contact

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?