Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Regio Alblasserwaard – Vijfheerenlanden 2019

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 20-12-2022 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 20-12-2022) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 20-12-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Stadhuisplein 1
4205 AZ Gorinchem
Postadres Postbus 119
4200 AC Gorinchem

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 2019
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Regio-AV
Archiefzorgdrager Regio-AV

Bevoegdheden

Artikel 5 Taken en bevoegdheden

  1. Ten behoeve van de in artikel 4 genoemde doelstelling heeft de regio de volgende taken en bevoegdheden:

    1. logistieke ondersteuning en coördinatie van de netwerksamenwerking;

    2. het verzorgen van de externe en interne communicatie over de voortgang, de resultaten en de onderlinge samenhang van de diverse opgaven en projecten binnen de RMA;

    3. het onderzoeken en zo nodig realiseren van subsidiemogelijkheden die passen binnen de doelstelling van de regio AV.

  2. Voor het aanvragen van subsidie zoals bedoeld in lid 1, onder c verlenen de deelnemers mandaat aan het algemeen bestuur, met de mogelijkheid tot het verlenen van ondermandaat aan de netwerkmanager.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2007 Gemeente Gorinchem College van burgemeester en wethouders
01-01-2019 Gemeente Molenlanden College van burgemeester en wethouders
01-01-2019 Gemeente Vijfheerenlanden College van burgemeester en wethouders

Doel

De regeling heeft ten doel om de samenwerking binnen de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden te bevorderen door middel van het coördineren, stimuleren en faciliteren van de opgaven die worden benoemd in de Regionaal Maatschappelijke Agenda (RMA).

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (3)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Regio-AV
Datum van oprichting 01-01-2007
Telefoon (085) 486 85 40 (algemeen)
Internet https://alblasserwaard-vijfheerenlanden.nl (algemeen)
https://alblasserwaard-vijfheerenlanden.nl/contact (contactformulier)
E-mail info@regioav.nl (algemeen)
Contactpagina https://alblasserwaard-vijfheerenlanden.nl/contact

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?