Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Gorinchem (Gorinchem)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 24-02-2024 Op 24-02-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 24-02-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Stadhuisplein 1
4205 AZ GORINCHEM
Zuid-Holland
Postadres Postbus 108
4200 AC GORINCHEM

Contactgegevens

Telefoon (0183) 65 95 95 (algemeen)
Internet http://www.gorinchem.nl (algemeen)
E-mail Gemeente@Gorinchem.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Gorinchem

Geografische informatie

Oppervlakte 21,99 km2
Aantal inwoners 38461
Inwoners per km2 1749
Bevat plaatsen Dalem, Gorinchem

Functies

Burgemeester Mw. drs. R.W.J. Melissant-Briene MSM (CDA)
Fractievoorzitter Dhr. J.P. van der Geest (CDA),
Dhr. M. de Pagter (ChristenUnie/SGP),
Dhr. I. Tekir MSc (D66),
Dhr. drs. P.C.J. Schefferlie (Democraten Gorinchem),
Mw. E.W.H. Hamann (Gorcum Actief),
Mw. P. de Groot (PvdA),
Dhr. A.C. van Houwelingen (SP),
Dhr. J. Klein (Stadsbelang),
Dhr. N. van Santen (VVD)
Gemeentesecretaris Mw. H. Kromkamp
Locoburgemeester Dhr. F. Polatli (Stadsbelang)
Raadsgriffier Dhr. H. Sepers BA
Raadslid Dhr. J.P. van der Geest (CDA),
Mw. J. van Oversteeg (CDA),
Dhr. A. Krol (ChristenUnie/SGP),
Dhr. M. de Pagter (ChristenUnie/SGP),
Mw. W. Alba Heijdenrijk (D66),
Dhr. I. Tekir MSc (D66),
Dhr. A. Boutachkourt (Democraten Gorinchem),
Mw. L.P.W. Pellikaan (Democraten Gorinchem),
Dhr. drs. P.C.J. Schefferlie (Democraten Gorinchem),
Dhr. K. van Willigen (Democraten Gorinchem),
Dhr. B.C.S. Bahlman (Gorcum Actief),
Mw. E.W.H. Hamann (Gorcum Actief),
Mw. P. de Groot (PvdA),
Dhr. A. Koçak (PvdA),
Dhr. J.C. Oostrum (PvdA),
Dhr. P. van Andel (SP),
Dhr. A.C. van Houwelingen (SP),
Dhr. D. van Gammeren (Stadsbelang),
Dhr. J. Klein (Stadsbelang),
Mw. W. Loderus (Stadsbelang),
Mw. G. Metz (Stadsbelang),
Dhr. D. van Veen (Stadsbelang),
Dhr. N. van Santen (VVD),
Mw. M. Veldheer-Vink (VVD),
Mw. T. van 't Westende - de Bijl (VVD)
Wethouder Mw. M. Molengraaf (ChristenUnie/SGP),
Dhr. M. de Boer (Gorcum Actief),
Mw. E.L. Dansen (SP),
Dhr. F. Polatli (Stadsbelang),
Mw. mr. A. Mager (VVD)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (9)

Raad (25 zetels)

Partij Aantal zetels
Stadsbelang 5
Democraten Gorinchem 4
VVD 3
PvdA 3
CDA 2
ChristenUnie/SGP 2
D66 2
Gorcum Actief 2
SP 2

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0512
KVK-nummer 30280479

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT).
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?