Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Gorinchem (Gorinchem)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 27-06-2024 Op 27-06-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 27-06-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Stadhuisplein 1
4205 AZ GORINCHEM
Zuid-Holland
Postadres Postbus 108
4200 AC GORINCHEM

Contactgegevens

Telefoon (0183) 65 95 95 (algemeen)
Internet http://www.gorinchem.nl (algemeen)
E-mail Gemeente@Gorinchem.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Gorinchem

Geografische informatie

Oppervlakte 21,99 km2
Aantal inwoners 38671
Inwoners per km2 1758
Bevat plaatsen Dalem, Gorinchem

Functies

Burgemeester Mw. drs. R.W.J. Melissant-Briene MSM (CDA)
Fractievoorzitter
Gemeentesecretaris Mw. H. Kromkamp
Locoburgemeester Dhr. F. Polatli (Stadsbelang)
Raadsgriffier Dhr. H. Sepers BA
Raadslid
Wethouder

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (9)

Raad (25 zetels)

Partij Aantal zetels
Stadsbelang 5
Democraten Gorinchem 4
PvdA 3
VVD 3
CDA 2
ChristenUnie/SGP 2
D66 2
Gorcum Actief 2
SP 2

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0512
KVK-nummer 30280479

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?