Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 15-03-2023 t/m heden

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 15-03-2023 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 15-03-2023) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 15-03-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Karel Lotsyweg 40
3318 AL Dordrecht
Postadres Postbus 166
3300 AD Dordrecht

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid
Archiefzorgdrager Gemeente Dordrecht
Beleidsterreinen organisatie en bedrijfsvoering

Bevoegdheden

Zie hoofdstukken 3 en 4 van de gemeenschappelijke regeling.

Deelnemende organisaties (10)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
19-07-2012 Gemeente Alblasserdam College van burgemeester en wethouders
19-07-2012 Gemeente Dordrecht College van burgemeester en wethouders
19-07-2012 Gemeente Gorinchem College van burgemeester en wethouders
19-07-2012 Gemeente Hardinxveld-Giessendam College van burgemeester en wethouders
19-07-2012 Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht College van burgemeester en wethouders
19-07-2012 Gemeente Papendrecht College van burgemeester en wethouders
19-07-2012 Gemeente Sliedrecht College van burgemeester en wethouders
19-07-2012 Gemeente Zwijndrecht College van burgemeester en wethouders
01-01-2019 Gemeente Hoeksche Waard College van burgemeester en wethouders
01-01-2019 Gemeente Molenlanden College van burgemeester en wethouders

Doel

De Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid is de koepel voor de volgende taken : GGD Zuid-Holland Zuid, voor uitvoering van de Wet publieke gezondheid; Serviceorganisatie Jeugd, voor uitvoering van de Jeugdwet in mandaat van de gemeente; Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten, voor uitvoering van o.a. de Leerplichtwet; Uitvoering van Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid.

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (1)

Wettelijke grondslagen (3)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid
Alternatieve naam GGD Zuid-Holland Zuid
Datum van oprichting 19-07-2012
Telefoon (078) 770 85 00 (algemeen)
Internet https://www.dienstgezondheidjeugd.nl (algemeen)
E-mail info@dgjzhz.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?