Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Alblasserdam (Alblasserdam)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 06-04-2024 Op 06-04-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 06-04-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Cortgene 2
2951 ED ALBLASSERDAM
Zuid-Holland
Postadres Postbus 2
2950 AA ALBLASSERDAM

Contactgegevens

Telefoon 14 078 (algemeen)
Internet http://www.alblasserdam.nl (algemeen)
E-mail bestuurssecretariaat@alblasserdam.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Alblasserdam

Geografische informatie

Oppervlakte 10 km2
Aantal inwoners 20314
Inwoners per km2 2031
Bevat plaatsen Alblasserdam

Functies

Burgemeester Dhr. J.W. Boersma (ChristenUnie)
Fractievoorzitter Dhr. A.C. Strop (CDA),
Dhr. J.K. Sterrenburg (ChristenUnie),
Dhr. J. Schook (D66),
Dhr. W. Krimpen (PvdA),
Dhr. J.C. Brand (SGP),
Dhr. H.F. Verweij (VVD)
Locoburgemeester Dhr. F. de Gier (VVD)
Raadsgriffier Mw. I.M. de Gruijter
Raadslid Dhr. E. Hartsuiker (CDA),
Dhr. A. Ruikes (CDA),
Dhr. A.C. Strop (CDA),
Dhr. B. Romeijn (ChristenUnie),
Dhr. J.K. Sterrenburg (ChristenUnie),
Dhr. R. de Boer (D66),
Dhr. J. Schook (D66),
Mw. T. Stegman (D66),
Dhr. H.H. Erdogan (PvdA),
Dhr. W. Krimpen (PvdA),
Dhr. R. Zonnebeld (PvdA),
Dhr. E. Boersma (SGP),
Dhr. J.C. Brand (SGP),
Dhr. A. Brasser (SGP),
Dhr. J.M. ten Hove (SGP),
Dhr. C. van Werkhoven (SGP),
Dhr. S. Barzas (VVD),
Dhr. J.M. Dekker (VVD),
Dhr. H.F. Verweij (VVD)
Wethouder Mw. M. de Deugd (CDA),
Dhr. M. Japenga (ChristenUnie),
Dhr. J.R. Pardo (D66),
Dhr. F. de Gier (VVD)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7)

Raad (19 zetels)

Partij Aantal zetels
SGP 5
VVD 3
CDA 3
PvdA 3
D66 3
ChristenUnie 2

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0482
KVK-nummer 51378469

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT).
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?