Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Hardinxveld-Giessendam (Hardinxveld-Giessendam)

Gemeente

Actief van 01-01-1957 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 27-06-2024 Op 27-06-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 27-06-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Raadhuisplein 1
3371 AS HARDINXVELD-GIESSENDAM
Zuid-Holland
Postadres Postbus 175
3370 AD HARDINXVELD-GIESSENDAM
Bezoekadres Woo-contactpersoon Postbus 175
Raadhuisplein 1
3371 AS HARDINXVELD-GIESSENDAM
Zuid-Holland

Contactgegevens

Telefoon 14 0184 (algemeen)
Internet http://www.hardinxveld-giessendam.nl (algemeen)
E-mail info@hardinxveld-giessendam.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Hardinxveld-Giessendam

Geografische informatie

Oppervlakte 19,35 km2
Aantal inwoners 18762
Inwoners per km2 969
Bevat plaatsen Hardinxveld-Giessendam

Functies

Burgemeester Dhr. D.A. Heijkoop (CDA)
Fractievoorzitter
Gemeentesecretaris Mw. S. van der Stel
Locoburgemeester Mw. C. Hendriksen (D66)
Raadsgriffier Mw. A. van der Ploeg
Raadslid
Wethouder

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (8)

Raad (17 zetels)

Partij Aantal zetels
SGP 5
T@B 5
ChristenUnie 4
PvdA 2
CDA 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0523
KVK-nummer 51200570

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?