Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht (Hendrik-Ido-Ambacht)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 10-05-2024 Op 10-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 10-05-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Weteringsingel 1
3342 AE HENDRIK-IDO-AMBACHT
Zuid-Holland
Postadres Postbus 34
3340 AA HENDRIK-IDO-AMBACHT

Contactgegevens

Telefoon 14 078 (algemeen)
Internet http://www.h-i-ambacht.nl/ (algemeen)
E-mail gemeente@h-i-ambacht.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Hendrik-Ido-Ambacht

Geografische informatie

Oppervlakte 12,01 km2
Aantal inwoners 32689
Inwoners per km2 2721
Bevat plaatsen Hendrik-Ido-Ambacht

Functies

Burgemeester Dhr. mr. P. van der Giessen (CDA)
Fractievoorzitter Mw. drs. W.P. van der Hee (CDA),
Mw. M.C.G. Gommans - Dane (D66),
Dhr. mr. A. Scheurwater (E.V.A.),
Mw. M.N.P. Vogelaar-Korpershoek (Gemeente Belangen),
Dhr. E. van der Wulp (PvdA),
Dhr. O. Doevendans (Realistisch Ambacht),
Dhr. ing. P. Boudewijn (SGP/ChristenUnie),
Dhr. D. van den Wollenberg (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. P.J.J. Kalkman
Locoburgemeester Dhr. drs. R.J. Lafleur (Gemeente Belangen)
Raadsgriffier Dhr. drs. ing. G.H. Logt
Raadslid Dhr. R. Calkhoven (CDA),
Mw. drs. W.P. van der Hee (CDA),
Mw. M.C.G. Gommans - Dane (D66),
Dhr. M. de Groot (D66),
Dhr. mr. A. Scheurwater (E.V.A.),
Dhr. drs. H.H.F. van der Lei (Gemeente Belangen),
Dhr. A. Mol (Gemeente Belangen),
Dhr. M. Nugteren BPM (Gemeente Belangen),
Mw. M.N.P. Vogelaar-Korpershoek (Gemeente Belangen),
Dhr. P. Libregts (PvdA),
Dhr. E. van der Wulp (PvdA),
Dhr. O. Doevendans (Realistisch Ambacht),
Dhr. F.G.A.M. van den Elsen (Realistisch Ambacht),
Dhr. ir. C.W. Timmers (SGP/Christenunie),
Dhr. C. Bezemer (SGP/ChristenUnie),
Dhr. ing. P. Boudewijn (SGP/ChristenUnie),
Mw. J.E. Dorst-Langerak (SGP/ChristenUnie),
Dhr. B.P. van Ginkel (SGP/ChristenUnie),
Dhr. E. van Hartingsveldt (SGP/ChristenUnie),
Dhr. drs. K. van der Laan (SGP/ChristenUnie),
Dhr. drs. A. Ouwerkerk (VVD),
Mw. K.E.A.M. Verlijsdonk (VVD),
Dhr. D. van den Wollenberg (VVD)
Wethouder Dhr. S. van Die (CDA),
Dhr. drs. R.J. Lafleur (Gemeente Belangen),
Dhr. L.P. Platschorre (SGP/ChristenUnie),
Mw. J. Oelfke-ten Seldam (VVD)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7)

Raad (23 zetels)

Partij Aantal zetels
Gemeente Belangen 4
VVD 3
CDA 2
D66 2
Realistisch Ambacht 2
PvdA 2
E.V.A. 1
SGP/Christenunie 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0531
KVK-nummer 24488714

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT).
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?