Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Dordrecht (Dordrecht)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 02-04-2024 Op 02-04-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 02-04-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Spuiboulevard 300
3311 GR DORDRECHT
Zuid-Holland
Wijze van afspraak maken Online: https://loket.dordrecht.nl/aanvraag?schema=indienenwooverzoekbeoordelen
Postadres Postbus 8
3300 AA DORDRECHT

Contactgegevens

Telefoon 14 078 (algemeen)
Internet http://www.dordrecht.nl (algemeen)

Organisatieonderdelen

Algemene informatie

Afkorting Dordrecht

Geografische informatie

Oppervlakte 99,45 km2
Aantal inwoners 122070
Inwoners per km2 1227
Bevat plaatsen Dordrecht

Functies

Burgemeester Dhr. mr. A.W. Kolff (VVD)
Fractievoorzitter Dhr. D.F.M. Schalken-den Hartog (BETER VOOR DORDT),
Dhr. W. van der Kruijff (CDA),
Dhr. L.C. Struijk (ChristenUnie/SGP),
Dhr. M. Safranti (DENK),
Mw. R.J. Pichel (Forum voor Democratie),
Dhr. W. van der Spoel (Fractie van der Spoel),
Dhr. D.T.J. van Leeuwen (Fractie van Leeuwen),
Mw. C.N. Simon-van Waardhuizen (Fractie van Waardhuizen),
Mw. I. Koene (Gewoon Dordt),
Dhr. A.E. Uysal (GroenLinks),
Dhr. A. Gündogdu (Op Ons Eiland),
Dhr. P.J.L. Groenewege (Partij voor de Dieren),
Mw. A.M. Schnabel (PvdA),
Dhr. R. Portier (SP),
Mw. M.G. Stolk (Verenigde Senioren Partij),
Dhr. R.R.C. den Heijer (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. C. Post
Locoburgemeester Dhr. M.D. Burggraaf (VVD)
Raadsgriffier Mw. drs. A.E.T. Wepster MSc
Raadslid Dhr. J.B. Katif (BETER VOOR DORDT),
Dhr. D.F.M. Schalken-den Hartog (BETER VOOR DORDT),
Dhr. J.W. Wringer (BETER VOOR DORDT),
Dhr. C.J. van Dam Timmers (CDA),
Dhr. A. Klerk (CDA),
Dhr. W. van der Kruijff (CDA),
Mw. J.F. van Vugt-Roose (CDA),
Mw. P.M. Nieuwland-van den Bosse (Christenunie/SGP),
Dhr. W.K.B. de Feijter (ChristenUnie/SGP),
Dhr. R.P. de Heer (ChristenUnie/SGP),
Dhr. L.C. Struijk (ChristenUnie/SGP),
Dhr. M. Safranti (DENK),
Dhr. D.T.J. van Leeuwen (Fractie van Leeuwen),
Mw. R.J. Pichel (Forum voor Democratie),
Mw. C.N. Simon-van Waardhuizen (Fractie van Waardhuizen),
Dhr. B.C.M. Stam (Fractie van Waardhuizen),
Mw. I. Koene (Gewoon Dordt),
Dhr. M.O. Burakçin (GroenLinks),
Mw. Y. van Engelen (GroenLinks),
Dhr. P.R. den Hartog (GroenLinks),
Dhr. W. van der Spoel (Fractie van der Spoel),
Mw. K. Kruger (GroenLinks),
Dhr. F.B.L. van der Meer (GroenLinks),
Dhr. A.E. Uysal (GroenLinks),
Dhr. A. Gündogdu (Op Ons Eiland),
Dhr. P.J.L. Groenewege (Partij voor de Dieren),
Dhr. C. Venderbos-Lambinon (Partij voor de Dieren),
Mw. A.M. Schnabel (PvdA),
Dhr. R. Portier (SP),
Dhr. L.J.C.M. Stolk (Verenigde Senioren Partij),
Mw. M.G. Stolk (Verenigde Senioren Partij),
Dhr. A.A. in 't Veld (Verenigde Senioren Partij),
Dhr. A. de Vries (Verenigde Senioren Partij),
Mw. M.C.M. Boom (VVD),
Dhr. R.R.C. den Heijer (VVD),
Dhr. A.J. Kuhlmann (VVD),
Dhr. J.C. van der Net (VVD),
Dhr. R. Noldus (VVD),
Mw. L.A. van den Tol (VVD)
Wethouder Dhr. drs. P.J. Heijkoop (CDA),
Dhr. H. van der Linden (ChristenUnie/SGP),
Mw. C.C. van Benschop (GroenLinks),
Mw. drs. T.F. de Jonge RA (GroenLinks),
Dhr. M.D. Burggraaf (VVD),
Dhr. M.P.P.M. Merx (VVD)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7)

Organisatiebeschrijving

Meer informatie

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR670844/3

Raad (39 zetels)

Partij Aantal zetels
VVD 6
GroenLinks 6
Verenigde Senioren Partij 4
CDA 4
BETER VOOR DORDT 3
Fractie van Waardhuizen 2
Partij voor de Dieren 2
Christenunie/SGP 1
Fractie van der Spoel 1
PvdA 1
DENK 1
SP 1
Forum voor Democratie 1
Gewoon Dordt 1
Op Ons Eiland 1
Fractie van Leeuwen 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0505
KVK-nummer 50070525

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT).
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?