Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Dordrecht (Dordrecht)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 20-08-2022 Op 20-08-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 20-08-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Spuiboulevard 300
3311 GR DORDRECHT
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 8
3300 AA DORDRECHT
Telefoon 14 078 (algemeen)
Internet http://www.dordrecht.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Dordrecht

Geografische informatie

Oppervlakte 99,45 km2
Aantal inwoners 119537
Inwoners per km2 1201
Bevat plaatsen Dordrecht

Functies

Burgemeester Dhr. mr. A.W. Kolff (VVD)
Fractievoorzitter Dhr. D.F.M. Schalken-den Hartog (BETER VOOR DORDT),
Dhr. W. van der Kruijff (CDA),
Dhr. L.C. Struijk (ChristenUnie/SGP),
Dhr. M. Safranti (DENK),
Mw. R.J. Pichel (Forum voor Democratie),
Mw. I. Koene (Gewoon Dordt),
Mw. K. Kruger (GroenLinks),
Dhr. A. Gündogdu (Op Ons Eiland),
Dhr. P.J.L. Groenewege (Partij voor de Dieren),
Dhr. D.T.J. van Leeuwen (Partij voor de Vrijheid),
Dhr. W. van der Spoel (PvdA),
Dhr. R. Portier (SP),
Mw. M.G. Stolk (Verenigde Senioren Partij)
Gemeentesecretaris Dhr. C. Post
Locoburgemeester Dhr. M.D. Burggraaf (VVD)
Raadsgriffier Mw. drs. A.E.T. Wepster
Raadslid Dhr. J.B. Katif (BETER VOOR DORDT),
Dhr. A. Gündogdu (Op Ons Eiland),
Dhr. D.F.M. Schalken-den Hartog (BETER VOOR DORDT),
Mw. C.N. Simon-van Waardhuizen (BETER VOOR DORDT),
Dhr. B.C.M. Stam (BETER VOOR DORDT),
Dhr. J.W. WRINGER (BETER VOOR DORDT),
Dhr. A. Klerk (CDA),
Dhr. C.J. van Dam Timmers (CDA),
Mw. J.F. van Vugt-Roose (CDA),
Dhr. W. van der Kruijff (CDA),
Mw. P.M. Nieuwland-van den Bosse (Christenunie/SGP),
Dhr. L.C. Struijk (ChristenUnie/SGP),
Dhr. R.P. de Heer (ChristenUnie/SGP),
Dhr. M. Safranti (DENK),
Mw. R.J. Pichel (Forum voor Democratie),
Dhr. J.W. Boersma (ChristenUnie/SGP),
Mw. Y. van Engelen (GroenLinks),
Dhr. F.B.L. van der Meer (GroenLinks),
Dhr. A.E. Uysal (GroenLinks),
Mw. I. Koene (Gewoon Dordt),
Dhr. P.R. den Hartog (GroenLinks),
Dhr. P.J.L. Groenewege (Partij voor de Dieren),
Dhr. M.O. Burakçin (GroenLinks),
Mw. K. Kruger (GroenLinks),
Mw. D. Vol-van der Holst (Partij voor de Dieren),
Dhr. D.T.J. van Leeuwen (Partij voor de Vrijheid),
Mw. A.M. Schnabel (PvdA),
Dhr. W. van der Spoel (PvdA),
Dhr. R. Portier (SP),
Dhr. L.J.C.M. Stolk (Verenigde Senioren Partij),
Mw. M.G. Stolk (Verenigde Senioren Partij),
Mw. B.A. Striebeck (Verenigde Senioren Partij),
Dhr. A.A. in 't Veld (Verenigde Senioren Partij),
Mw. M.C.M. Boom (VVD),
Dhr. R.R.C. den Heijer (VVD),
Dhr. A.J. Kuhlmann (VVD),
Dhr. J.C. van der Net (VVD),
Dhr. R. Noldus (VVD),
Mw. L.A. van den Tol (VVD)
Wethouder Dhr. drs. P.J. Heijkoop (CDA),
Dhr. H. van der Linden (ChristenUnie/SGP),
Mw. C.C. van Benschop (GroenLinks),
Mw. drs. T.F. de Jonge (GroenLinks),
Dhr. M.D. Burggraaf (VVD),
Dhr. M.P.P.M. Merx (VVD)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (8)

Raad (39 zetels)

Partij Aantal zetels
VVD 6
GroenLinks 6
BETER VOOR DORDT 5
CDA 4
Verenigde Senioren Partij 4
PvdA 2
Partij voor de Dieren 2
Christenunie/SGP 1
DENK 1
SP 1
Forum voor Democratie 1
Gewoon Dordt 1
Op Ons Eiland 1
Partij voor de Vrijheid 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0505
KVK-nummer 50070525

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid