Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Papendrecht (Papendrecht)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 16-05-2024 Op 16-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 16-05-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Markt 22
3351 PB PAPENDRECHT
Zuid-Holland
Wijze van afspraak maken Online: https://loket.papendrecht.nl/aanvraag?schema=informatieverzoekdoorderde
E-mail: info@papendrecht.nl
Telefoon: 14 078
Postadres Postbus 11
3350 AA PAPENDRECHT

Contactgegevens

Telefoon 14 078 (algemeen)
Internet http://www.papendrecht.nl (algemeen)
E-mail info@papendrecht.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Papendrecht

Geografische informatie

Oppervlakte 10,77 km2
Aantal inwoners 32178
Inwoners per km2 2987
Bevat plaatsen Papendrecht

Functies

Burgemeester Mw. M.J.M. van Driel (Onafhankelijk)
Fractievoorzitter Dhr. L.T. van den Dool (CDA),
Dhr. H.G. Bezemer (ChristenUnie),
Mw. T.C. van Es (D66),
Dhr. P.C. Grimmius (GroenLinks),
Dhr. R. Lammers (OP (Onafhankelijk Papendrecht)),
Dhr. M.H.A. Verweij (PAB (Papendrechts Algemeen Belang)),
Mw. D. Yildiz-Karso (PvdA),
Dhr. A. Boersma (SGP),
Dhr. H.D. Stouthart (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. J.M Ansems
Locoburgemeester Dhr. A.M.J.M. Janssen (PAB (Papendrechts Algemeen Belang))
Raadsgriffier Dhr. mr. G.A. van Egmond
Raadslid Dhr. L.T. van den Dool (CDA),
Mw. K.E. Middelkoop-van den Adel (CDA),
Mw. A. Verschoor-de Winter (CDA),
Dhr. H.G. Bezemer (ChristenUnie),
Dhr. A.A.S. Stigter (ChristenUnie),
Mw. T.C. van Es (D66),
Dhr. N. van Heteren (D66),
Dhr. P.C. Grimmius (GroenLinks),
Dhr. M.G.C.H. Hardam (OP (Onafhankelijk Papendrecht)),
Mw. H.C.T.J. Hoekstra (OP (Onafhankelijk Papendrecht)),
Dhr. R. Lammers (OP (Onafhankelijk Papendrecht)),
Dhr. P.C. Spitsbaard (OP (Onafhankelijk Papendrecht)),
Dhr. L. Bruijniks (PAB (Papendrechts Algemeen Belang)),
Dhr. A. Tieleman (PAB (Papendrechts Algemeen Belang)),
Dhr. M.H.A. Verweij (PAB (Papendrechts Algemeen Belang)),
Mw. A.J.P. Verweij-Heijstek (PAB (Papendrechts Algemeen Belang)),
Mw. H.M. van Wijngaarden (PAB (Papendrechts Algemeen Belang)),
Mw. D. Yildiz-Karso (PvdA),
Dhr. A. Boersma (SGP),
Dhr. W. Goudriaan (SGP),
Mw. A. Bokma (VVD),
Dhr. P.J. van der Giessen (VVD),
Dhr. H.D. Stouthart (VVD)
Wethouder Dhr. J.D. van der Borg (CDA),
Dhr. J.L. van Erk (ChristenUnie),
Dhr. A.M.J.M. Janssen (PAB (Papendrechts Algemeen Belang)),
Dhr. A.J. Kosten (SGP),
Mw. S.H. de Keizer (VVD)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (6)

Raad (23 zetels)

Partij Aantal zetels
PAB (Papendrechts Algemeen Belang) 5
OP (Onafhankelijk Papendrecht) 4
VVD 3
CDA 3
ChristenUnie 2
SGP 2
D66 2
PvdA 1
GroenLinks 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0590
KVK-nummer 24483621

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT).
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?