Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Ministeries

Buitenlandse Zaken (BZ)

Ministerie

Actief van 12-03-1798 t/m heden

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 15-04-2024 Op 05-12-2023 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 15-04-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Rijnstraat 8
2515 XP Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 20061
2500 EB Den Haag

Contactgegevens

Telefoon (070) 348 64 86 (algemeen)
Fax (070) 348 48 48
Internet https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-buitenlandse-zaken (algemeen)

Organisatieonderdelen (5)

Adviescolleges die bij dit ministerie horen (4)

Algemene informatie

Alternatieve naam BuZa
Afkorting BZ

Functies

Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking mw. mr. drs. E.N.A.J. (Liesje) Schreinemacher (VVD)
Minister van Buitenlandse Zaken mr. drs. H.G.J. (Hanke) Bruins Slot (CDA)
Secretaris-generaal dhr. drs. P.H.A.M. (Paul) Huijts

Organisatiebeschrijving

Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) is ieder uur van de dag ergens in de wereld actief. Zo is het ministerie er voor u als u voor korte of langere tijd naar het buitenland gaat. Ook behartigt BZ de internationale betrekkingen, vanuit Den Haag en via een netwerk van ruim 150 posten over de hele wereld. Daarnaast geeft het ministerie van Buitenlandse Zaken, in overleg met andere ministeries, vorm aan het Europa van de toekomst.

Identificatiecodes

KVK-nummer 27366538

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT).
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?