Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Ministeries

Buitenlandse Zaken (BZ)

Ministerie

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 13-09-2023 Op 13-09-2023 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 13-09-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Rijnstraat 8
2515 XP Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 20061
2500 EB Den Haag

Contactgegevens

Telefoon (070) 348 64 86 (algemeen)
Fax (070) 348 48 48
Internet https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-buitenlandse-zaken (algemeen)

Organisatieonderdelen (5)

Adviescolleges die bij dit ministerie horen (4)

Algemene informatie

Alternatieve naam BuZa
Afkorting BZ

Functies

Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking mw. mr. drs. E.N.A.J. (Liesje) Schreinemacher (VVD)
Minister van Buitenlandse Zaken mr. drs. H.G.J. (Hanke) Bruins Slot (CDA)
Secretaris-generaal dhr. drs. P.H.A.M. (Paul) Huijts

Beschrijving

Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) is ieder uur van de dag ergens in de wereld actief. Zo is het ministerie er voor u als u voor korte of langere tijd naar het buitenland gaat. Ook behartigt BZ de internationale betrekkingen, vanuit Den Haag en via een netwerk van ruim 150 posten over de hele wereld. Daarnaast geeft het ministerie van Buitenlandse Zaken, in overleg met andere ministeries, vorm aan het Europa van de toekomst.

Identificatiecodes

KVK-nummer 27366538

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Rijk
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Minister (Artikel 1.2, lid 1a, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?