Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Adviescolleges

Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht

Adviescollege

Permanent adviescollege Permanente adviescolleges worden bij wet ingesteld zonder vastgestelde einddatum of eindpunt.

Actief van 20-02-1897 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 05-04-2022 Op 05-12-2023 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 05-04-2022 doorgevoerd.

Algemene informatie

Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Onderdeel Staat der Nederlanden
Relatie met ministerie Buitenlandse Zaken

Kaderwet adviescolleges

Kaderwet van toepassing Ja (zie Kaderwet adviescolleges)
Afwijkende bepalingen 10, 11, 25, 26, 27, 28, 29, 30
Toelichting afwijkende bepalingen Naast een nationale taak kent de Staatscommissie een omvangrijke internationale taak in het kader van de Haagse Conferentie voor internationaal privaatrecht. Om die reden zijn enkele bepalingen afwijkend. Wat betreft artikel 11 zit de afwijking in het tweede lid, tweede volzin.

Beschrijving

De staatscommissie adviseert de regering en de beide kamers der Staten-Generaal over de wetgeving inzake onderwerpen van internationaal privaatrecht.

Grondslagen (2)

Wettelijke grondslagen (2)

Classificaties (2)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Rijk
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?