Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint-Michielsgestel

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 13-11-2015 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 10-05-2022 Op 26-06-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 10-05-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Gemeentehuis Boxtel
Markt 1
5281 AT Boxtel
Noord-Brabant
Postadres Postbus 10000
5280 DA Boxtel

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint-Michielsgestel
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder MijnGemeenteDichtbij
Archiefzorgdrager MijnGemeenteDichtbij
Beleidsterreinen cultuur en recreatie,
economie,
natuur en milieu,
onderwijs en wetenschap,
openbare orde en veiligheid,
organisatie en bedrijfsvoering,
overheidsfinanciën,
recht,
ruimte en infrastructuur,
sociale zekerheid,
verkeer,
werk,
wonen,
zorg en gezondheid

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-07-2015 Gemeente Boxtel Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders
01-07-2015 Gemeente Sint-Michielsgestel Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders

Doel

Doel van de Regeling is het bewerkstelligen van een kwalitatief hoogwaardige, effectieve en efficiënte uitvoering door de samenwerkingsorganisatie van de door de deelnemers opgedragen taken.

Grondslagen (7)

Instellingsbesluiten (4)

Wettelijke grondslagen (3)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan MijnGemeenteDichtbij
Afkorting MGD
Datum van oprichting 01-07-2015
Telefoon (0411) 65 59 11 (Boxtel)
(073) 553 11 11 (Sint-Michielsgestel)
Internet https://open.mijngemeentedichtbij.nl/ (Algemeen)
E-mail info@mijngemeentedichtbij.nl (Algemeen)
Contactpagina https://open.mijngemeentedichtbij.nl/contactformulier

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?