Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling SED organisatie

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 03-06-2021 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 14-12-2021) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 03-06-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Gemeente Stedebroec
De Middend 2
1611 KW Bovenkarspel
Postadres Postbus 20
1610 AA Bovenkarspel

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling SED organisatie
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder SED organisatie
Archiefzorgdrager SED organisatie
Beleidsterreinen organisatie en bedrijfsvoering

Bevoegdheden

Artikel 6 Mandaat en delegatie van overgedragen bevoegdheden

  1. De colleges alsmede de burgemeesters van de gemeenten kunnen bevoegdheden mandateren aan het dagelijks bestuur?

  2. Mandaat wordt niet eerder verleend dan nadat het dagelijks bestuur daarmee uitdrukkelijk heeft ingestemd.

  3. Ondermandaat is toegestaan tenzij dat uitdrukkelijk is voorbehouden.

  4. Er wordt een register bijgehouden van de overeenkomstig het eerste en derde lid gemandateerde bevoegdheden.

  5. Voor zover van delegatie sprake is, is dat in deze regeling vervat.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2015 Gemeente Drechterland College van burgemeester en wethouders
01-01-2015 Gemeente Enkhuizen College van burgemeester en wethouders
01-01-2015 Gemeente Stede Broec College van burgemeester en wethouders

Doel

Doel van deze regeling is het bewerkstelligen van een kwalitatief hoogwaardige, effectieve en efficiënte uitvoering door de SED organisatie van de door de gemeenten opgedragen uitvoerende taken met het oog op een goede dienstverlening aan de inwoners en een krachtige ondersteuning aan de besturen van de gemeenten.

Grondslagen (6)

Instellingsbesluiten (3)

Wettelijke grondslagen (3)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan SED organisatie
Datum van oprichting 01-01-2015
Telefoon (0228) 53 41 00 (algemeen)
Internet https://sed-organisatie.nl (algemeen)
Contactpagina https://sed-organisatie.nl/contact

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?