Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Stede Broec (Stede Broec)

Gemeente

Actief van 01-01-1979 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 28-06-2024 Op 28-06-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 28-06-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres De Middend 2
1611 KW BOVENKARSPEL
Noord-Holland
Wijze van afspraak maken Online: https://www.stedebroec.nl/contact/
Postadres Postbus 20
1610 AA BOVENKARSPEL

Contactgegevens

Telefoon (0228) 51 01 11 (algemeen)
Internet http://www.stedebroec.nl (algemeen)
E-mail gemeente@stedebroec.nl (algemeen)

Organisatieonderdelen

Algemene informatie

Afkorting Stede Broec

Geografische informatie

Oppervlakte 16,42 km2
Aantal inwoners 22217
Inwoners per km2 1353
Bevat plaatsen Bovenkarspel, Grootebroek, Lutjebroek

Functies

Burgemeester Dhr. R.A.P. Wortelboer (VVD)
Fractievoorzitter
Gemeentesecretaris Mw. A. Huisman
Locoburgemeester Dhr. M.G.T. Visser (Gemeente Belangen Stede Broec)
Raadsgriffier Dhr. J.N.M. Commandeur
Raadslid
Wethouder

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (11)

Raad (19 zetels)

Partij Aantal zetels
ODS 6
CDA 5
VVD 3
Gemeente Belangen Stede Broec 1
Onafhankelijke Partij 1
ELS 1
PvdA/GroenLinks 1
SP 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0532
KVK-nummer 37159550

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?