Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Shared Service Center DeSom

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 06-06-2024 Op 06-06-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 06-06-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Dick Ketlaan 1
1687 CD Wognum
Noord-Holland
Postadres Postbus 45
1687 ZG Wognum

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling SSC DeSom 2015
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Shared Service Center DeSom
Archiefzorgdrager Shared Service Center DeSom
Beleidsterreinen organisatie en bedrijfsvoering | informatievoorziening en ICT

Bevoegdheden

Artikel 7 Mandaat, machtiging en delegatie van overgedragen bevoegdheden

  1. De colleges alsmede de burgemeesters van de gemeenten kunnen bevoegdheden mandateren respectievelijk machtigen aan het algemeen bestuur.

  2. Mandaat wordt niet eerder verleend dan nadat het algemeen bestuur daarmee uitdrukkelijk heeft ingestemd.

  3. Ondermandaat is toegestaan tenzij dat uitdrukkelijk is voorbehouden.

  4. Er wordt een register bijgehouden van de overeenkomstig het eerste en derde lid gemandateerde bevoegdheden.

  5. Voor zover van delegatie sprake is, is dat in deze regeling vervat.

Deelnemende organisaties (6)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2014 Gemeente Drechterland College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Enkhuizen College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Medemblik College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Opmeer College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Stede Broec College van burgemeester en wethouders
01-01-2015 Gemeente Koggenland College van burgemeester en wethouders

Doel

Het belang van deze regeling is het bewerkstelligen van een kwalitatief hoogwaardige en een doelmatige uitvoering door het SSC van de door de gemeenten opgedragen uitvoerende taken en de ondersteuning in brede zin op het terrein van de ICT en het creëren van de voorwaarden voor een efficiënte bedrijfsvoering en een efficiënte en klantgerichte dienstverlening.

Grondslagen (7)

Instellingsbesluiten (5)

Wettelijke grondslagen (2)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Shared Service Center DeSom
Afkorting SSC
Datum van oprichting 01-01-2014
Telefoon (0229) 85 66 66 (algemeen)
Internet https://www.sscdesom.nl (algemeen)
E-mail info@sscdesom.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.sscdesom.nl/contact

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?