Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Westfriesland

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 16-09-2021 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 16-09-2021) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 16-09-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres De Middend 2
1611 KW Bovenkarspel
Postadres Postbus 20
1610 AA Bovenkarspel

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Westfriesland
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Recreatieschap Westfriesland
Archiefzorgdrager Recreatieschap Westfriesland

Bevoegdheden

Artikel 4

Aan het algemeen bestuur van het Lichaam worden toegekend de bevoegdheden, zowel van regeling als van bestuur, die de wet aan de bestuursorganen van de deelnemende gemeente toekent met betrekking tot de in artikel 3 genoemde taken, met inbegrip van:

  1. de bevoegdheid om in overleg met de deelnemende gemeenten verordeningen vast te stellen, door strafbepalingen en/of bestuursdwang te handhaven;

  2. de bevoegdheid verordeningen vast te stellen tot heffing van rechten als bedoeld in artikel 228 en 229 van de Gemeentewet.

Deelnemende organisaties (7)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2005 Gemeente Drechterland College van burgemeester en wethouders
01-01-2005 Gemeente Enkhuizen College van burgemeester en wethouders
01-01-2005 Gemeente Hoorn College van burgemeester en wethouders
01-01-2005 Gemeente Medemblik College van burgemeester en wethouders
01-01-2005 Gemeente Opmeer College van burgemeester en wethouders
01-01-2005 Gemeente Stede Broec College van burgemeester en wethouders
01-01-2006 Gemeente Koggenland College van burgemeester en wethouders

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (3)

Wettelijke grondslagen (2)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Recreatieschap Westfriesland
Datum van oprichting 01-01-2005
Telefoon (0228) 56 57 50 (algemeen)
Internet https://recreatieschapwestfriesland.nl (algemeen)
E-mail info@recreatieschapwestfriesland.nl (algemeen)
Contactpagina https://recreatieschapwestfriesland.nl/contact

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?