Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Hoorn (Hoorn)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 16-11-2023 Op 16-11-2023 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 16-11-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Nieuwe Steen 1
1625 HV HOORN NH
Noord-Holland
Postadres Postbus 603
1620 AR HOORN NH

Contactgegevens

Telefoon (0229) 25 22 00 (algemeen)
Internet http://www.hoorn.nl (algemeen)
E-mail gemeente@hoorn.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Hoorn

Geografische informatie

Oppervlakte 52,17 km2
Aantal inwoners 75216
Inwoners per km2 1441
Bevat plaatsen Blokker, Hoorn NH, Zwaag

Functies

Burgemeester Dhr. J. Nieuwenburg (PvdA)
Fractievoorzitter Dhr. R. Brandhoff (CDA),
Dhr. K. Maas (ChristenUnie),
Dhr. N. Heijne (D66),
Dhr. G. Breuker (ÉénHoorn),
Dhr. R.L.H.C.M. Tonnaer (Fractie Tonnaer),
Dhr. R. Drommel (GroenLinks),
Dhr. C. de Meij (Hart van Hoorn),
Dhr. J. Halsema (Hoorn lokaal),
Mw. A. Gortzak (PvdA),
Dhr. J. van der Veer (Sociaal Hoorn),
Dhr. R. Droste (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. drs. G.H.S. Heemskerk
Locoburgemeester Mw. M. van der Ven (VVD)
Raadsgriffier Dhr. M.P. van der Horst
Raadslid Dhr. R. Brandhoff (CDA),
Mw. D. Dekker (CDA),
Dhr. K. Maas (ChristenUnie),
Mw. S. Bruijne (D66),
Dhr. N. Heijne (D66),
Dhr. W. de Vries (D66),
Dhr. M. Jas (Hart van Hoorn),
Dhr. A. van Beusekom (ÉénHoorn),
Dhr. G. Breuker (ÉénHoorn),
Dhr. P. Peerdeman (ÉénHoorn),
Dhr. R.J. Vinkenborg (ÉénHoorn),
Dhr. P. Hoefman (Fractie Tonnaer),
Dhr. R. van Houten (Fractie Tonnaer),
Mw. E. van der Knaap (Hart van Hoorn),
Mw. M. Rijk (Fractie Tonnaer),
Dhr. N. de Vries (Fractie Tonnaer),
Dhr. R.L.H.C.M. Tonnaer (Fractie Tonnaer),
Mw. M. van der Bijl (GroenLinks),
Dhr. R. Drommel (GroenLinks),
Dhr. W. Kukler (GroenLinks),
Dhr. S. Lallhit (GroenLinks),
Dhr. J. Halsema (Hoorn lokaal),
Dhr. F. van Rooij (Hoorn lokaal),
Mw. D. Katers (Hart van Hoorn),
Dhr. C. de Meij (Hart van Hoorn),
Dhr. P. Schaap (Hoorn lokaal),
Mw. J. Visser (Hoorn lokaal),
Mw. A. Gortzak (PvdA),
Mw. L. Klinkenberg (PvdA),
Dhr. A. Wegner (PvdA),
Mw. K. Al Mobayed (Sociaal Hoorn),
Dhr. J. van der Veer (Sociaal Hoorn),
Mw. B. Bos (VVD),
Dhr. R. Droste (VVD),
Dhr. M. Sluis (VVD)
Wethouder Dhr. T.L.M. Bennis (CDA),
Dhr. A. Helling (D66),
Mw. K. Hakhoff (ÉénHoorn),
Dhr. A. Boomgaars (GroenLinks),
Dhr. R. Assendelft (Hoorn Lokaal),
Mw. M. van der Ven (VVD)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (9)

Raad (35 zetels)

Partij Aantal zetels
Fractie Tonnaer 5
Hoorn lokaal 4
ÉénHoorn 4
Hart van Hoorn 4
GroenLinks 4
D66 3
VVD 3
PvdA 3
CDA 2
Sociaal Hoorn 2
ChristenUnie 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0405
KVK-nummer 37159084

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?