Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Hoorn (Hoorn)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 11-08-2022 Op 11-08-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 11-08-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Nieuwe Steen 1
1625 HV HOORN NH
Provincie Noord-Holland
Postadres Postbus 603
1620 AR HOORN NH
Telefoon (0229) 25 22 00 (algemeen)
Internet http://www.hoorn.nl (algemeen)
E-mail gemeente@hoorn.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Hoorn

Geografische informatie

Oppervlakte 52,17 km2
Aantal inwoners 74298
Inwoners per km2 1424
Bevat plaatsen Blokker, Hoorn NH, Zwaag

Functies

Burgemeester Dhr. J. Nieuwenburg (PvdA)
Fractievoorzitter Dhr. T.L.M. Bennis (CDA),
Dhr. K. Maas (ChristenUnie),
Dhr. M. Jas (De Realistische Partij),
Dhr. R.L.H.C.M. Tonnaer (Fractie Tonnaer),
Dhr. R. Assendelft (Hoorn Lokaal),
Dhr. R.J. Vinkenborg (HOP),
Mw. A. Gortzak (PvdA),
Dhr. J. van der Veer (Sociaal Hoorn),
Dhr. A.S. Ruppert (VOCHoorn),
Dhr. C. de Meij (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. drs. G.H.S. Heemskerk
Locoburgemeester Mw. M. van der Ven (VVD)
Raadsgriffier Dhr. drs. M. Horjus
Raadslid Dhr. T.L.M. Bennis (CDA),
Mw. D. Dekker (CDA),
Dhr. R. Brandhoff (CDA),
Dhr. K. Maas (ChristenUnie),
Mw. S. Bruijne (D66),
Dhr. W. de Vries (D66),
Dhr. N. Heijne (D66),
Dhr. M. Jas (De Realistische Partij),
Dhr. S. Broersma (Fractie Tonnaer),
Dhr. R. van Houten (Fractie Tonnaer),
Mw. E. van der Knaap (Fractie Tonnaer),
Mw. J. Beuken (GroenLinks),
Dhr. R.L.H.C.M. Tonnaer (Fractie Tonnaer),
Mw. M. van der Bijl (GroenLinks),
Mw. M. Rijk (Fractie Tonnaer),
Dhr. S. Lallhit (GroenLinks),
Dhr. J. Halsema (Hoorn lokaal),
Dhr. R. Drommel (GroenLinks),
Dhr. P. Schaap (Hoorn lokaal),
Mw. J. Visser (Hoorn lokaal),
Dhr. G. Breuker (HOP),
Dhr. R.J. Vinkenborg (HOP),
Dhr. R. Assendelft (Hoorn Lokaal),
Mw. D. Katers (Liberaal Hoorn),
Mw. L. Klinkenberg (PvdA),
Mw. A. Gortzak (PvdA),
Dhr. A. Wegner (PvdA),
Mw. K. Mobayed (Sociaal Hoorn),
Dhr. J. van der Veer (Sociaal Hoorn),
Mw. K. Hakhoff (VOCHoorn),
Dhr. A.S. Ruppert (VOCHoorn),
Mw. B. Bos (VVD),
Dhr. R. Droste (VVD),
Dhr. C. de Meij (VVD),
Mw. M. van der Ven (VVD)
Wethouder Dhr. A. Helling (D66),
Dhr. S. Broersma (Fractie Tonnaer),
Dhr. S.R. Bashara (GroenLinks),
Mw. K. Mobayed (Sociaal Hoorn),
Mw. M. van der Ven (VVD)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (9)

Raad (35 zetels)

Partij Aantal zetels
Fractie Tonnaer 5
VVD 4
GroenLinks 4
CDA 3
PvdA 3
D66 3
VOCHoorn 2
HOP 2
Sociaal Hoorn 2
Hoorn Lokaal 1
De Realistische Partij 1
ChristenUnie 1
Liberaal Hoorn 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0405
KVK-nummer 37159084

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid