Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Afvalbeheer Westfriesland 2020

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-07-2021 t/m heden

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 31-03-2022 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 21-02-2023) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 31-03-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres De Middend 2
1611 KW Bovenkarspel
Postadres Postbus 20
1610 AA Bovenkarspel

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Afvalbeheer Westfriesland 2020
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Afvalbeheer Westfriesland
Archiefzorgdrager Afvalbeheer Westfriesland
Beleidsterreinen natuur en milieu | afval,
natuur en milieu | bodem,
natuur en milieu | stoffen,
natuur en milieu | water,
organisatie en bedrijfsvoering

Bevoegdheden

Artikel 3

  1. Het Lichaam wordt ingesteld ten behoeve van het beheer van de voormalige stortplaats Westwoud alsmede ten behoeve van intergemeentelijke afstemming met betrekking tot afvalstoffenbeleid en – uitvoering, DVO- en aandeelhouderzaken;

  2. Het Lichaam wordt daarbij opgedragen:

    1. zorg te dragen voor het beheren van de voormalige stortplaats Westwoud;

    2. zorg te dragen voor overleggen ten behoeve van intergemeentelijke afstemming met betrekking tot afvalstoffenbeleid en – uitvoering, DVO- en HVC-aandeelhouderzaken.

Artikel 4

Aan het algemeen bestuur van het Lichaam worden toegekend de bevoegdheden, , die de wet aan de bestuursorganen van de deelnemende gemeente toekent met betrekking tot de in artikel 3 genoemde taken, met inbegrip van:

a: de bevoegdheid deel te nemen aan een gemeenschappelijke regeling zoals bedoeld in artikel 93 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, nadat de raden van de deelnemende gemeenten zijn gehoord.

Deelnemende organisaties (7)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
15-01-1997 Gemeente Drechterland College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
15-01-1997 Gemeente Enkhuizen College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
15-01-1997 Gemeente Hoorn College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
15-01-1997 Gemeente Medemblik College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
15-01-1997 Gemeente Opmeer College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
15-01-1997 Gemeente Stede Broec College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2007 Gemeente Koggenland College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Doel

Het Lichaam wordt ingesteld ten behoeve van het beheer van de voormalige stortplaats Westwoud alsmede ten behoeve van intergemeentelijke afstemming met betrekking tot afvalstoffenbeleid en – uitvoering, DVO- en aandeelhouderzaken.

Grondslagen (2)

Instellingsbesluiten (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Afvalbeheer Westfriesland
Afkorting ABWF
Datum van oprichting 15-01-1997
Telefoon (0228) 51 01 11 (algemeen)
Internet https://sed-organisatie.nl (algemeen)
E-mail abwf@sed-wf.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?