Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Archeologie Westfriese Gemeenten

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 15-02-2018 t/m heden

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 28-09-2022 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 27-01-2021) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 28-09-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Nieuwe Steen 1
1625 HV Hoorn
Noord-Holland
Postadres Postbus 603
1620 AR Hoorn

Contactgegevens

Telefoon (0229) 25 22 00 (algemeen)
Internet http://www.hoorn.nl (algemeen)
E-mail archeologiewestfriesland@hoorn.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel gemeenschappelijke regeling Archeologie Westfriese Gemeenten
Samenwerkingsvorm 'Regeling zonder meer'
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Gemeente Hoorn

Bevoegdheden

Artikel 3 Taken van de dienstverlenende gemeente

1. De dienstverlenende gemeente draagt zorg voor het navolgende:

a. benoeming van twee senior archeologen. De regio-archeologen functioneren naast de Hoornse gemeente archeoloog, waardoor door de Gemeente Hoorn er minimaal drie archeologen op senior niveau zijn aangesteld.

b. Het voorzien in de mogelijkheid van een centraal tussendepot, waarin de vondsten en data die voortkomen uit veldonderzoeken kunnen worden ondergebracht en beheerd. De vondsten van een onderzoek kunnen, na toestemming van de Provincie Noord-Holland, volgens een standaard bruikleenovereenkomst en voor onderzoeks- en publieksdoeleinden aan elke gemeente worden uitgeleend.

Deelnemende organisaties (9)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-06-2012 Gemeente Drechterland College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-06-2012 Gemeente Enkhuizen College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-06-2012 Gemeente Hoorn College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-06-2012 Gemeente Koggenland College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-06-2012 Gemeente Medemblik College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-06-2012 Gemeente Opmeer College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-06-2012 Gemeente Stede Broec College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
02-06-2018 Gemeente Schagen College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
02-06-2018 Gemeente Texel College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Doel

De gemeenschappelijke regeling wordt getroffen vanwege de regionale samenhang van archeologische structuren, teneinde archeologisch beleid en en indien nodig uitvoerende werkzaamheden gezamenlijk gestalte te geven. Hierbij zulen de dienstafnemende gemeenten gebruik mogen maken van het certificaat voor het verrichten van archeologisch onderzoek zoals bedoeld in de Erfgoedwet 2016 sub. 5.1.

Grondslagen (6)

Instellingsbesluiten (3)

Wettelijke grondslagen (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?