Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West-Brabant

Gemeenschappelijke regeling

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 27-08-2020 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 27-08-2020) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 27-08-2020 doorgevoerd.
Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur
Noord-Brabant
Postadres Postbus 59
4870 AB Etten-Leur

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West-Brabant
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Werkplein Hart van West-Brabant
Archiefzorgdrager Werkplein Hart van West-Brabant
Beleidsterreinen organisatie en bedrijfsvoering,
sociale zekerheid | arbeidsongeschiktheid en werkloosheid

Deelnemende organisaties (6)

Datum toetreding Organisatie
01-01-2015 Gemeente Etten-Leur
01-01-2015 Gemeente Halderberge
01-01-2015 Gemeente Moerdijk
01-01-2015 Gemeente Roosendaal
01-01-2015 Gemeente Rucphen
01-01-2015 Gemeente Zundert

Doel

Het Werkplein Hart van West-Brabant behartigt de belangen van de deelnemers op het gebied van de aan deze gemeenten in medebewind opgedragen wetgeving inzake werk en inkomen. Het Werkplein Hart van West-Brabant zorgt voor een rechtmatige, cliëntgerichte, efficiënte en effectieve uitvoering van de Wet werk en bijstand en aanverwante wetten en regelingen.

Grondslagen (10)

Instellingsbesluiten (5)

Wettelijke grondslagen (5)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Werkplein Hart van West-Brabant
Datum van oprichting 01-01-2015
Telefoon (076) 750 35 00 (algemeen)
Internet https://werkpleinhartvanwest-brabant.nl (algemeen)
https://werkpleinhartvanwest-brabant.nl/stuur-een-bericht/formulier (contact)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?