Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West-Brabant

Gemeenschappelijke regeling

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 27-08-2020 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 27-08-2020) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 27-08-2020 doorgevoerd.
Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur
Provincie Noord-Brabant
Postadres Postbus 59
4870 AB Etten-Leur
Telefoon (076) 750 35 00 (algemeen)
Internet https://werkpleinhartvanwest-brabant.nl (algemeen)
https://werkpleinhartvanwest-brabant.nl/stuur-een-bericht/formulier (contact)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West-Brabant
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Werkplein Hart van West-Brabant
Archiefzorgdrager Werkplein Hart van West-Brabant
Beleidsterreinen organisatie en bedrijfsvoering,
sociale zekerheid | arbeidsongeschiktheid en werkloosheid

Deelnemende organisaties (6)

Datum toetreding Organisatie
01-01-2015 Gemeente Etten-Leur
01-01-2015 Gemeente Halderberge
01-01-2015 Gemeente Moerdijk
01-01-2015 Gemeente Roosendaal
01-01-2015 Gemeente Rucphen
01-01-2015 Gemeente Zundert

Doel

Het Werkplein Hart van West-Brabant behartigt de belangen van de deelnemers op het gebied van de aan deze gemeenten in medebewind opgedragen wetgeving inzake werk en inkomen. Het Werkplein Hart van West-Brabant zorgt voor een rechtmatige, cliëntgerichte, efficiënte en effectieve uitvoering van de Wet werk en bijstand en aanverwante wetten en regelingen.

Financieel

Organisatiecode 0846
KvK-nummer 61945811

Grondslagen (10)

Instellingsbesluiten (5)

Wettelijke grondslagen (5)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Werkplein Hart van West-Brabant
Datum van oprichting 01-01-2015
Bezoekadres Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur
Postadres Postbus 59
4870 AB Etten-Leur
Telefoon (076) 750 35 00 (algemeen)
Internet https://werkpleinhartvanwest-brabant.nl (algemeen)
https://werkpleinhartvanwest-brabant.nl/stuur-een-bericht/formulier (contact)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.