Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Autoriteit Consument en Markt (ACM)

Zelfstandig bestuursorgaan Afzonderlijke zbo

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 04-05-2022 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 02-04-2020) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 04-05-2022 doorgevoerd.
Actief van 01-01-2013 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Muzenstraat 41
2511 WB Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon (070) 722 20 00 (algemeen)
Internet http://www.acm.nl (algemeen)
https://www.acm.nl/nl/contact/reactieformulier (Contact)

Algemene informatie

Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Onderdeel Staat der Nederlanden
Relatie met ministerie Economische Zaken en Klimaat
Aantekening De ACM is ingesteld op 1 april 2013. In de ACM zijn NMa, OPTA en Consumentenautoriteit opgegaan.
Kaderwet zbo's van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Afwijkende bepaling artikel 22
Toelichting afwijkende bepaling Artikel 22 van de Kaderwet zbo's is gedeeltelijk van toepassing (zie: TKII 2012-2013, 33 622, nr.2, artikel I, onderdeel G).
Personeelsomvang in FTE 544,4 (op 31-12-2020)
Geldende CAO CAO Rijk
Aangesloten bij pensioenfonds ABP

Evaluatieverslagen (2)

Datum Kamerstuk
17-02-2021 TK 25268 nr. 195
18-12-2015 TK 25268 nr. 132

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Rijk
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig Pensioenfonds. Deze organisatie is aangesloten bij een pensioenfonds. ABP

Taken & bevoegdheden

ACM is belast met taken (hoofdzakelijk nalevingstoezicht en bestuursrechtelijke handhaving) op grond van de:

  • Wet handhaving consumentenbescherming,
  • Mededingingswet,
  • Telecommunicatiewet,
  • Postwet 2009,
  • Elektriciteitswet 1998
  • Gaswet
  • Vervoerswetgeving (Wet personenvervoer 2000, Loodsenwet, Spoorwegwet, Wet luchtvaart en Scheepvaartverkeerswet).

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.