Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Autoriteit Consument en Markt (ACM)

Zelfstandig bestuursorgaan

Actief van 01-01-2013 t/m heden

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 28-12-2022 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 02-04-2020) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 28-12-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Muzenstraat 41
2511 WB Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 16326
2500 BH Den Haag

Contactgegevens

Telefoon (070) 722 20 00 (algemeen)
Internet http://www.acm.nl (algemeen)
https://www.acm.nl/nl/contact/reactieformulier (Contact)

Algemene informatie

Afkorting ACM
Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Onderdeel Staat der Nederlanden
Relatie met ministerie Economische Zaken en Klimaat

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Kaderwet van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Afwijkende bepalingen 22
Toelichting afwijkende bepalingen Artikel 22 van de Kaderwet zbo's is gedeeltelijk van toepassing (zie: TKII 2012-2013, 33 622, nr.2, artikel I, onderdeel G).

Personeel

Aantal fte 544,4
Peildatum fte 31-12-2020

Beschrijving

De ACM is ingesteld op 1 april 2013. In de ACM zijn NMa, OPTA en Consumentenautoriteit opgegaan.

Evaluatieverslagen (2)

Datum Kamerstuk
17-02-2021 TK 25268 nr. 195
18-12-2015 TK 25268 nr. 132

Taken & bevoegdheden

ACM is belast met taken (hoofdzakelijk nalevingstoezicht en bestuursrechtelijke handhaving) op grond van de

  • Wet handhaving consumentenbescherming,
  • Mededingingswet,
  • Telecommunicatiewet,
  • Postwet 2009,
  • Elektriciteitswet 1998,
  • Gaswet en vervoerswetgeving (Wet personenvervoer 2000, Loodsenwet, Spoorwegwet, Wet luchtvaart en Scheepvaartverkeerswet).

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Rijk
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig Pensioenfonds. Deze organisatie is aangesloten bij een pensioenfonds. ABP
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?