Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Keuringsinstanties als bedoeld in artikel 10.9 Telecommunicatiewet

Zelfstandig bestuursorgaan

Cluster van zbo's

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 29-08-2019 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 29-08-2019) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 29-08-2019 doorgevoerd.
Actief van 01-01-1995 t/m heden

Algemene informatie

Rechtsvorm Privaatrechtelijk - Overig
Relatie met ministerie Economische Zaken en Klimaat

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Kaderwet van toepassing Nee

Beschrijving

T.a.v. privaatrechtelijke deeltijd keuringsinstanties is besloten dat deze niet noodzakelijk onder de Kaderwet zbo's hoeven te worden gebracht. Zie meer hierover: Kamerstukken TK 2007/08. 25 268, nr. 53 (brief van de Minister van Economische Zaken).

Dit is een cluster van zbo’s die niet onder de werking van de kaderwet zelfstandige bestuursorganen valt. De onderliggende onderdelen van dit cluster worden daarom niet in dit register benoemd.

Taken & bevoegdheden

Het afgeven van rapporten, certificaten of EG-typeverklaringen voor radio- en randapparatuur en voor elektromagnetische compabiliteit.

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?