Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

Gemeenschappelijke regeling

Adresgegevens

Bezoekadres Industrielaan 63
5349 AE Oss
Postadres Postbus 163
5340 AD Oss

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant
Archiefzorgdrager Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant
Beleidsterreinen organisatie en bedrijfsvoering,
sociale zekerheid | arbeidsongeschiktheid en werkloosheid,
sociale zekerheid | gezin en kinderen,
sociale zekerheid | ouderen,
zorg en gezondheid

Bevoegdheden

Artikel 5.

Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant is werkgever van werknemers in het kader van de Wsw.

De gemeenten onthouden zich van het uitoefenen van de hun toekomende bevoegdheden, indien en voorzover zij die aan Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant hebben overgedragen.

Deelnemende organisaties (11)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-1998 Gemeente Bernheze Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1998 Gemeente Boekel Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1998 Gemeente Boxmeer Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1998 Gemeente Cuijk Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1998 Gemeente Grave Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1998 Gemeente Landerd Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1998 Gemeente Mill en Sint Hubert Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1998 Gemeente Oss Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1998 Gemeente Sint Anthonis Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1998 Gemeente Uden Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2017 Gemeente Meierijstad Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Doel

Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant heeft tot doel: het continueren van een gemeenschappelijke voorziening ter integrale uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening en de daaruit voortvloeiende en daarmee verband houdende voorschriften en regelingen, alsmede andere vormen van gesubsidieerde arbeid. Met name wordt bevorderd dat inwoners uit de regio Noordoost-Brabant met een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt, hulp wordt geboden bij het verkrijgen van betaald werk.

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant
Afkorting WVS-NB
Datum van oprichting 01-01-1998
Telefoon (0413) 33 69 70 (algemeen)
Internet https://www.wvs-nb.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?