Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Regionale samenwerkingsorganen

Sociale werkvoorziening Fryslân

Regionaal samenwerkingsorgaan

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 10-08-2022 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 15-04-2019) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 10-08-2022 doorgevoerd.
Actief van 01-01-2002 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Amperelaan 2
9207 AM Drachten
Postadres Postbus 515
9200 AM Drachten
Telefoon (0512) 58 65 86 (algemeen)
Internet https://www.caparis.nl (algemeen)
E-mail info@caparis.nl (algemeen)

Hoort bij gemeenschappelijke regeling (1)

Identificatiecodes

Organisatiecode so0296
KVK-nummer 01176278

Classificaties (2)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenschappelijke regelingen, andere rechtspersonen (Artikel 1.2, lid 1h, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid