Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Duo+

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 12-10-2017 t/m heden

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 19-04-2019 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 19-04-2019) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 19-04-2019 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Vondelstraat 1
1191 BD Ouderkerk aan de Amstel
Postadres Postbus 67
1190 AB Ouderkerk aan de Amstel

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Duo+
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Duo+
Archiefzorgdrager Duo+

Bevoegdheden

Zie artikel 5 en 10 van de gemeenschappelijke regeling.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
16-01-2015 Gemeente Diemen College van burgemeester en wethouders
16-01-2015 Gemeente Ouder-Amstel College van burgemeester en wethouders
16-01-2015 Gemeente Uithoorn College van burgemeester en wethouders

Doel

De regeling wordt getroffen ter uitvoering van beleid en van ondersteunende bedrijfsprocessen van de deelnemers alsmede de sturing en toetsing daarvan. Zulks om vanuit bestuurlijke autonomie en beleidsvrijheid van de deelnemers gestalte te geven aan een toekomstbestendige, kwalitatief hoogwaardige en doelmatige uitvoering van de door de deelnemers opgedragen taken.

Grondslagen (8)

Instellingsbesluiten (4)

Wettelijke grondslagen (4)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Duo+
Datum van oprichting 16-01-2015
Telefoon (0297) 51 32 32 (algemeen)
Internet https://www.duoplus.nl (algemeen)
E-mail info@duoplus.nl (algemeen)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?