Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Diemen (Diemen)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 14-02-2024 Op 14-02-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 14-02-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres D.J. den Hartoglaan 1
1111 ZB DIEMEN
Noord-Holland
Postadres Postbus 191
1110 AD DIEMEN

Contactgegevens

Telefoon (020) 314 48 88 (algemeen)
Internet http://www.diemen.nl (algemeen)
E-mail info@diemen.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Diemen

Geografische informatie

Oppervlakte 14,03 km2
Aantal inwoners 32785
Inwoners per km2 2336
Bevat plaatsen Diemen

Functies

Burgemeester Dhr. E. Boog (D66)
Fractievoorzitter Dhr. R. Poelwijk (D66),
Mw. H. Riet (GroenLinks),
Mw. A.R. van Marion (Onafhankelijke Partij Diemen),
Dhr. W. Advokaat (Ons Diemen),
Dhr. P.A. Prins (Ouderenpartij Diemen),
Mw. S. Kuilman (PvdA),
Dhr. B. Timmer (VVD)
Gemeentesecretaris Mw. drs. G.T. Wildeman
Locoburgemeester Dhr. M.A. Van den Berg (GroenLinks)
Raadsgriffier Dhr. drs. W. van Zanen
Raadslid Dhr. H.J. Berkhout (D66),
Mw. S.E. Muijs (D66),
Dhr. R. Poelwijk (D66),
Mw. O.U. Ramautarsing (D66),
Dhr. E. Bouwhuis (GroenLinks),
Dhr. T.A.C. de Bruijn (GroenLinks),
Mw. N. van Engelen (GroenLinks),
Mw. H. Riet (GroenLinks),
Mw. Y. Yildiz-Kaya (GroenLinks),
Mw. A.R. van Marion (Onafhankelijke Partij Diemen),
Dhr. J.G.M. Sikking (Onafhankelijke Partij Diemen),
Dhr. W. Advokaat (Ons Diemen),
Dhr. J. de Jong (Ons Diemen),
Dhr. A. de Jong (Ons Diemen),
Mw. N. Moors (Ons Diemen),
Dhr. E.S. den Heijer (Ouderenpartij Diemen),
Dhr. P.A. Prins (Ouderenpartij Diemen),
Dhr. W. van Es (PvdA),
Dhr. F.W. Geerts (PvdA),
Mw. S. Kuilman (PvdA),
Dhr. J.A. Jägers (VVD),
Dhr. B. Timmer (VVD),
Mw. V.A. Voermans (VVD)
Wethouder Dhr. J.D.W. Klaasse (D66),
Dhr. M.A. Van den Berg (GroenLinks),
Dhr. J. Prins (Ons Diemen),
Mw. drs. M. Everhardt (PvdA)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (10)

Raad (23 zetels)

Partij Aantal zetels
GroenLinks 5
D66 4
Ons Diemen 4
VVD 3
PvdA 3
Ouderenpartij Diemen 2
Onafhankelijke Partij Diemen 2

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0384
KVK-nummer 34374815

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT).
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?