Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling ombudsman metropool Amsterdam

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 10-02-2023 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 10-02-2023) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 10-02-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Jacob Bontiusplaats 9
1018 LL Amsterdam
Noord-Holland
Postadres Postbus 2119
1000 CC Amsterdam

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling ombudsman metropool Amsterdam
Samenwerkingsvorm Gemeenschappelijk orgaan
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Ombudsman Metropool Amsterdam
Archiefzorgdrager Gemeente Amsterdam

Bevoegdheden

Toelichting bij artikel 8 Bureau van de ombudsman

De medewerkers van het bureau komen in dienst van de gemeente Amsterdam. Uit artikel 160, eerste lid, onder d, van de Gemeentewet volgt dat het college besluit tot het aangaan van een arbeidsovereenkomst met deze ambtenaren. De ambtenaren van het bureau zijn verder ter zake van de inhoudelijke werkzaamheden uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de ombudsman. Het college mag bovendien aan deze ambtenaren geen andere werkzaamheden opdragen

De CAO Gemeenten, de CAO Amsterdam en andere voor ambtenaren van de gemeente Amsterdam geldende arbeidsrechtelijke regelingen zijn van toepassing op de ambtenaren werkzaam bij de ombudsman.

In een apart besluit wordt voor arbeidsrechtelijke bevoegdheden ten aanzien van de ambtenaren van het bureau een volmacht gegeven door het college van Amsterdam aan de ombudsman.

In een apart besluit worden ook mandaat, machtiging en volmacht geregeld ten aanzien van de overige bedrijfsvoeringsaspecten die het bureau van de ombudsman aangaan.

Deelnemende organisaties (10)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2014 Gemeente Almere Gemeenteraad
01-01-2014 Gemeente Amsterdam Gemeenteraad
01-01-2014 Gemeente Diemen Gemeenteraad
01-01-2014 Gemeente Landsmeer Gemeenteraad
01-01-2014 Gemeente Waterland Gemeenteraad
01-01-2014 Gemeente Zaanstad Gemeenteraad
01-01-2014 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland Algemeen bestuur
01-01-2014 Vervoerregio Amsterdam Algemeen bestuur
01-01-2017 Gemeente Amstelveen Gemeenteraad
01-01-2023 Gemeente Ouder-Amstel Gemeenteraad

Doel

Deze regeling is aangegaan om op een effectieve en efficiënte wijze vorm en inhoud te geven aan de door de Gemeentewet aan de raad gegeven mogelijkheid om voor de behandeling van verzoekschriften een gezamenlijke ombudsman in te stellen.

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Ombudsman Metropool Amsterdam
Datum van oprichting 01-01-2014
Telefoon (020) 625 99 99 (algemeen)
Internet https://www.ombudsmanmetropool.nl (algemeen)
E-mail info@ombudsmanmetropool.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.ombudsmanmetropool.nl/contact

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?