Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Landsmeer (Landsmeer)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 17-08-2022 Op 17-08-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 17-08-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Raadhuisstraat 1
1121 XC LANDSMEER
Provincie Noord-Holland
Postadres Postbus 1
1120 AA LANDSMEER
Telefoon (020) 487 71 11 (algemeen)
Internet http://www.landsmeer.nl (algemeen)
E-mail gemeente@Landsmeer.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Landsmeer

Geografische informatie

Oppervlakte 26,44 km2
Aantal inwoners 11560
Inwoners per km2 437
Bevat plaatsen Den Ilp, Landsmeer, Purmerland

Functies

Burgemeester Dhr. L.A. de Lange (D66)
Fractievoorzitter Dhr. E.B. Knibbe (CDA),
Dhr. B. de Ridder (D66),
Mw. M. Greunsven (GroenLinks),
Dhr. A. Damme (Lokaal Landsmeer),
Dhr. A.S.A. la Fontaine (Positief Landsmeer),
Dhr. M.J. Prins (PvdA),
Dhr. N. Bonenkamp (VVD),
Mw. A. Verhoef (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. P.G. Küppers
Locoburgemeester Dhr. ir. E. Heinrich (VVD)
Raadsgriffier Dhr. J.P. de Groot
Raadslid Dhr. E.B. Knibbe (CDA),
Mw. M. Elfferich (D66),
Dhr. B. de Ridder (D66),
Mw. A. Schelling (D66),
Mw. I. van Brenk-Wietsma (GroenLinks),
Mw. M. Greunsven (GroenLinks),
Dhr. J. van Leijenhorst (Lokaal Landsmeer),
Dhr. A. Damme (Lokaal Landsmeer),
Dhr. L. Raymakers (Lokaal Landsmeer),
Dhr. R. van Soest (Lokaal Landsmeer),
Dhr. A.S.A. la Fontaine (Positief Landsmeer),
Mw. D. Mulder-Damme (Positief Landsmeer),
Dhr. M.J. Prins (PvdA),
Dhr. N. Bonenkamp (VVD),
Mw. A. Verhoef (VVD)
Wethouder Mw. J. van Boeijen (GroenLinks),
Mw. M. Breij (Lokaal Landsmeer),
Dhr. ir. E. Heinrich (VVD)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (9)

Raad (15 zetels)

Partij Aantal zetels
Lokaal Landsmeer 4
D66 3
Positief Landsmeer 2
VVD 2
GroenLinks 2
CDA 1
PvdA 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0415
KVK-nummer 34363827

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid