Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Zonder Meer

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 29-11-2022 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 16-11-2021) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 29-11-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Stadhuisplein 100
1506 MZ Zaandam
Noord-Holland
Postadres Postbus 2000
1500 GA Zaandam

Contactgegevens

Telefoon 14 075 (gemeente Zaanstad)
Internet https://www.zaanstad.nl (gemeente Zaanstad)
https://www.zaanstad.nl/mozard/!suite09.scherm1089?mWfrs=3875130&mNch=ha1irqvmxi (contact Zaanstad)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling zonder meer
Samenwerkingsvorm 'Regeling zonder meer'
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Gemeente Zaanstad

Deelnemende organisaties (7)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2019 Gemeente Edam-Volendam College van burgemeester en wethouders
01-01-2019 Gemeente Landsmeer College van burgemeester en wethouders
01-01-2019 Gemeente Oostzaan College van burgemeester en wethouders
01-01-2019 Gemeente Purmerend College van burgemeester en wethouders
01-01-2019 Gemeente Waterland College van burgemeester en wethouders
01-01-2019 Gemeente Wormerland College van burgemeester en wethouders
01-01-2019 Gemeente Zaanstad College van burgemeester en wethouders

Doel

  1. Deze regeling heeft betrekking op samenwerking op het gebied van taken die voortvloeien uit de decentralisaties op het terrein van het sociaal domein.

  2. De samenwerking richt zich op overleg en afstemming tussen de deelnemende gemeenten in de meest ruime zin, waarmee een strategische en sterke(re) positie wordt gecreëerd naar derden toe. Door gezamenlijke beleidsvoorbereiding en -uitvoering wordt de kwaliteit verbeterd en worden schaalvoordelen benut.

  3. De samenwerking richt zich indien gewenst op een gezamenlijk inkoop- en contractmanagement, daar waar sprake is van afname van producten tegen een bepaalde prijs. Zie bijlage II van de Dienstverleningsovereenkomst voor specificering.

  4. Deze regeling respecteert bestaande samenwerkingsvormen van de deelnemende gemeenten maar sluit nieuwe samenwerking met anderen of aansluiting van de deelnemende gemeenten bij de bestaande regeling niet uit.

  5. Vanuit deze regeling kan, ter realisering van de doelstellingen uit dit artikel, samenwerking worden gezocht met derden.

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?