Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Edam-Volendam (Edam-Volendam)

Gemeente

Actief van 01-01-1975 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 27-06-2024 Op 27-06-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 27-06-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres W van der Knoopdreef 1
1132 KN VOLENDAM
Noord-Holland
Postadres Postbus 180
1130 AD VOLENDAM

Contactgegevens

Telefoon (0299) 39 83 98 (algemeen)
Internet http://www.edam-volendam.nl (algemeen)
E-mail info@edam-volendam.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Edam-Volendam

Geografische informatie

Oppervlakte 24,79 km2
Aantal inwoners 36917
Inwoners per km2 1489
Bevat plaatsen Beets, Edam, Hobrede, Kwadijk, Middelie, Oosthuizen, Purmer, Schardam, Volendam, Warder

Functies

Burgemeester Mw. L.J. Sievers (Onafhankelijk)
Fractievoorzitter
Gemeentesecretaris Dhr. H. van der Woude
Locoburgemeester Dhr. C.C.M. Schilder (Volendam | 80)
Raadsgriffier Mw. J. Hage
Raadslid
Wethouder

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (8)

Raad (25 zetels)

Partij Aantal zetels
Volendam | 80 7
CDA 3
Zeevangs Belang 3
Lijst Kras 3
GroenLinks 3
VVD 2
BVNL 2
Forum voor Democratie 1
PvdA 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0385
KVK-nummer 64973395

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?