Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Stichting Primair Openbaar Onderwijs in de Regio Waterland en Oostzaan (SPOOR-raad)

Gemeenschappelijke regeling

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 06-12-2022 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 20-10-2020) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 06-12-2022 doorgevoerd.
Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Gedempte Singelgracht 18 - 20
1441 AP Purmerend
Noord-Holland
Postadres Postbus 200
1440 AE Purmerend

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling SPOOR-raad 2012
Samenwerkingsvorm Gemeenschappelijk orgaan
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder SPOOR-raad

Bevoegdheden

Artikel 3 Doelstelling en belang

1. Het gemeenschappelijk orgaan oefent de bevoegdheden van de raad uit als bedoeld in ondermeer artikel 48 van de Wpo, alsmede de bevoegdheden van de raad en het college als beschreven in de statuten van de Stichting, voor zover uit de wet of statuten ten minste niet voortvloeit dat een bepaalde bevoegdheid uitsluitend voor de desbetreffende gemeente geldt, zoals bijvoorbeeld met betrekking tot een besluit als bedoeld in artikel 106 Wpo (onder meer vervreemding van een gebouw) of artikel 48 lid 5 Wpo (opheffing van een school).

2. Aan de afzonderlijke gemeenten blijft voorbehouden: de goedkeuring van een besluit tot wijziging van de statuten voor zover die zijn gericht op fusie van de Stichting met een andere onderwijsorganisatie.

Deelnemende organisaties (5)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-07-2004 Gemeente Edam-Volendam College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-07-2004 Gemeente Landsmeer College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-07-2004 Gemeente Oostzaan College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-07-2004 Gemeente Waterland College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-07-2004 Gemeente Wormerland College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Grondslagen (2)

Instellingsbesluiten (2)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan SPOOR-raad
Datum van oprichting 01-07-2004

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.