Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Ombudsman Metropool Amsterdam

Gemeenschappelijke regeling

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 04-04-2022 Op 09-08-2022 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 04-04-2022 doorgevoerd.
Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Jacob Bontiusplaats 9
1018 LL Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Postadres Postbus 2119
1000 CC Amsterdam
Telefoon (020) 625 99 99 (algemeen)
Internet https://www.ombudsmanmetropool.nl (algemeen)
E-mail info@ombudsmanmetropool.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling ombudsman metropool Amsterdam
Samenwerkingsvorm Gemeenschappelijk orgaan
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Ombudsman Metropool Amsterdam

Bevoegdheden

Artikel 8 Bureau van de ombudsman

Het bureau van de ombudsman is gevestigd in de gemeente Amsterdam en staat onder leiding van de ombudsman. De ambtenaren van het bureau worden aangesteld in dienst van de Gemeente Amsterdam.

De Gemeentewet schrijft voor dat de ambtenaren van het bureau door het college moeten worden benoemd op voordracht van de ombudsman. In een apart besluit worden rechtspositionele bevoegdheden die het college van Amsterdam heeft ten aanzien van de ambtenaren van het bureau, gemandateerd aan de ombudsman. De ambtenaren van het bureau zijn verder uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de ombudsman. Het college mag bovendien aan deze ambtenaren geen andere werkzaamheden opdragen.

De personeelsregeling van de gemeente Amsterdam (PGA) is rechtstreeks van toepassing op de ambtenaren werkzaam bij de ombudsman. Wanneer de PGA wordt gewijzigd, dan zijn deze wijzigingen automatisch van toepassing op deze groep medewerkers.

Voor wat betreft de overige bedrijfsvoeringsaspecten die het bureau van de ombudsman aangaan, geldt dat de ombudsman verschillende bevoegdheden van het college verkrijgt op basis van (onder)mandaat, -volmacht en - machtiging. Hierover wordt een apart bevoegdhedenbesluit genomen. Bij de uitoefening van die bevoegdheden is de ombudsman gehouden aan de gemeentebrede spelregels voor zover deze niet de onafhankelijke positie van de ombudsman schaden.

Deelnemende organisaties (9)

Datum toetreding Organisatie
01-01-2014 Gemeente Almere
01-01-2014 Gemeente Amsterdam
01-01-2014 Gemeente Diemen
01-01-2014 Gemeente Landsmeer
01-01-2014 Gemeente Waterland
01-01-2014 Gemeente Zaanstad
01-01-2014 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
01-01-2014 Vervoerregio Amsterdam
01-01-2017 Gemeente Amstelveen

Doel

Deze regeling is aangegaan om op een effectieve en efficiƫnte wijze vorm en inhoud te geven aan de door de Gemeentewet aan de raad gegeven mogelijkheid om voor de behandeling van verzoekschriften een gezamenlijke ombudsman in te stellen.

Grondslagen (6)

Instellingsbesluiten (5)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Ombudsman Metropool Amsterdam
Afkorting OMA
Datum van oprichting 01-01-2014
Bezoekadres Jacob Bontiusplaats 9
1018 LL Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Postadres Postbus 2119
1000 CC Amsterdam
Telefoon (020) 625 99 99 (algemeen)
Internet https://www.ombudsmanmetropool.nl (algemeen)
E-mail info@ombudsmanmetropool.nl (algemeen)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.