Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Lucrato

Gemeenschappelijke regeling

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 19-04-2019 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 19-04-2019) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 19-04-2019 doorgevoerd.
Geldend van 29-12-2017 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Egerlaan 15
7334 AD Apeldoorn
Provincie Gelderland
Postadres Egerlaan 15
7334 AD Apeldoorn
Telefoon (055) 549 25 00 (algemeen)
Internet https://www.lucrato.nl (algemeen)
E-mail info@lucrato.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Lucrato
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Lucrato

Bevoegdheden

  1. De deelnemers dragen aan de bedrijfsvoeringsorganisatie en zijn bestuur de bevoegdheden over die nodig zijn voor de uitvoering van de taken genoemd in artikel 4.

  2. De werkzaamheden worden nader omschreven in dienstverleningsovereenkomsten, waarin in ieder geval prestatieafspraken zijn opgenomen.

  3. Het bestuur is bevoegd tot de oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, coöperaties, en onderlinge waarborgmaatschappijen indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. Voordat het besluit wordt genomen worden de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld om hun wensen en bedenkingen over het ontwerpbesluit ter kennis van het bestuur te brengen.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
29-12-2017 Gemeente Apeldoorn College van burgemeester en wethouders
29-12-2017 Gemeente Epe College van burgemeester en wethouders
29-12-2017 Gemeente Heerde College van burgemeester en wethouders

Doel

De bedrijfsvoeringsorganisatie behartigt op basis van het door de deelnemers vastgestelde beleid en binnen de door de deelnemers vastgestelde financiële kaders de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers op het gebied van arbeidsparticipatie en re-integratie.

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (1)

Wettelijke grondslagen (3)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Lucrato
Datum van oprichting 29-12-2017
Bezoekadres Egerlaan 15
7334 AD Apeldoorn
Postadres Egerlaan 15
7334 AD Apeldoorn
Telefoon (055) 549 25 00 (algemeen)
Internet https://www.lucrato.nl (algemeen)
E-mail info@lucrato.nl (algemeen)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.