Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Lucrato

Gemeenschappelijke regeling

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

Adresgegevens

Bezoekadres Egerlaan 15
7334 AD Apeldoorn
Postadres Egerlaan 15
7334 AD Apeldoorn

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Lucrato
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Lucrato
Archiefzorgdrager Lucrato

Bevoegdheden

Artikel 5

  1. De deelnemers dragen aan de bedrijfsvoeringsorganisatie en zijn bestuur de bevoegdheden over die nodig zijn voor de uitvoering van de taken genoemd in artikel 4.

  2. De werkzaamheden worden nader omschreven in dienstverleningsovereenkomsten, waarin in ieder geval prestatieafspraken zijn opgenomen.

  3. Het bestuur is bevoegd tot de oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, coöperaties, en onderlinge waarborgmaatschappijen indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. Voordat het besluit wordt genomen worden de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld om hun wensen en bedenkingen over het ontwerpbesluit ter kennis van het bestuur te brengen.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-1973 Gemeente Apeldoorn College van burgemeester en wethouders
01-01-1973 Gemeente Epe College van burgemeester en wethouders
01-01-1973 Gemeente Heerde College van burgemeester en wethouders

Doel

De bedrijfsvoeringsorganisatie behartigt op basis van het door de deelnemers vastgestelde beleid en binnen de door de deelnemers vastgestelde financiële kaders de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers op het gebied van arbeidsparticipatie en re-integratie.

Grondslagen (7)

Instellingsbesluiten (4)

Wettelijke grondslagen (3)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Lucrato
Datum van oprichting 01-01-1973
Telefoon (055) 549 25 00 (algemeen)
Internet https://www.lucrato.nl (algemeen)
https://www.lucrato.nl/contact (contactformulier)
E-mail info@lucrato.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.lucrato.nl/contact

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?