Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Hattem (Hattem)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 22-07-2023 Op 22-07-2023 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 22-07-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Markt 1
8051 EZ HATTEM
Gelderland
Postadres Postbus 93
8050 AB HATTEM

Contactgegevens

Telefoon (038) 443 16 16 (algemeen)
Internet http://www.hattem.nl (algemeen)
E-mail gemeente@hattem.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Hattem

Geografische informatie

Oppervlakte 24,2 km2
Aantal inwoners 12563
Inwoners per km2 519
Bevat plaatsen Hattem

Functies

Burgemeester Mw. drs. M. Sanderse (CDA)
Fractievoorzitter Dhr. drs. T.B. Juk (CDA),
Dhr. A.S. Palland (ChristenUnie),
Dhr. E. Kwakkel (D66),
Dhr. A.G. Borst (Fractie Borst),
Mw. G.J.T. Guldenaar (HattemCentraal),
Dhr. J. van Tiel (PvdA/GroenLinks),
Dhr. E.J.M. Kleinpenning (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. D.N.T. van der Weerd
Locoburgemeester Dhr. K. Castelein (D66)
Raadsgriffier Mw. I.M. Westhoff
Raadslid Dhr. drs. T.B. Juk (CDA),
Dhr. L.M. Klaassen (CDA),
Dhr. M.W. Kers (ChristenUnie),
Mw. E.W. van der Minne (ChristenUnie),
Dhr. A.S. Palland (ChristenUnie),
Dhr. J.J. Zijlstra (ChristenUnie),
Dhr. E. Kwakkel (D66),
Dhr. A.G. Borst (Fractie Borst),
Dhr. A. de Boer (HattemCentraal),
Mw. G.J.T. Guldenaar (HattemCentraal),
Dhr. F.N. Hogeweg (HattemCentraal),
Dhr. C.R. van Groningen (PvdA/GroenLinks),
Dhr. T. Keizer (PvdA/GroenLinks),
Dhr. J. van Tiel (PvdA/GroenLinks),
Dhr. E.J.M. Kleinpenning (VVD)
Wethouder Mw. G.J. Brouwer-de Jonge (ChristenUnie),
Dhr. K. Castelein (D66),
Mw. T. Siderius (PvdA/GroenLinks)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7)

Raad (15 zetels)

Partij Aantal zetels
ChristenUnie 4
HattemCentraal 3
PvdA/GroenLinks 3
CDA 2
D66 1
Fractie Borst 1
VVD 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0244
KVK-nummer 08217553

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?