Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Hattem (Hattem)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 10-05-2024 Op 10-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 10-05-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Markt 1
8051 EZ HATTEM
Gelderland
Postadres Postbus 93
8050 AB HATTEM

Contactgegevens

Telefoon (038) 443 16 16 (algemeen)
Internet http://www.hattem.nl (algemeen)
E-mail gemeente@hattem.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Hattem

Geografische informatie

Oppervlakte 24,2 km2
Aantal inwoners 12624
Inwoners per km2 521
Bevat plaatsen Hattem

Functies

Burgemeester Mw. drs. M. Sanderse (CDA)
Fractievoorzitter Dhr. drs. T.B. Juk (CDA),
Dhr. A.S. Palland (ChristenUnie),
Dhr. E. Kwakkel (D66),
Dhr. A.G. Borst (Fractie Borst),
Mw. G.J.T. Guldenaar (HattemCentraal),
Dhr. J. van Tiel (PvdA/GroenLinks),
Dhr. E.J.M. Kleinpenning (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. M. Mellink
Locoburgemeester Dhr. K. Castelein (D66)
Raadsgriffier Mw. Goudriaan,
Dhr. mr. G.A.J. Winters
Raadslid Dhr. drs. T.B. Juk (CDA),
Dhr. L.M. Klaassen (CDA),
Dhr. M.W. Kers (ChristenUnie),
Mw. E.W. van der Minne (ChristenUnie),
Dhr. A.S. Palland (ChristenUnie),
Dhr. J.J. Zijlstra (ChristenUnie),
Dhr. E. Kwakkel (D66),
Dhr. A.G. Borst (Fractie Borst),
Dhr. S. de Groot (HattemCentraal),
Mw. G.J.T. Guldenaar (HattemCentraal),
Mw. P. Koortens (HattemCentraal),
Dhr. R. Janssen (PvdA/GroenLinks),
Dhr. T. Keizer (PvdA/GroenLinks),
Dhr. J. van Tiel (PvdA/GroenLinks),
Dhr. E.J.M. Kleinpenning (VVD)
Wethouder Mw. G.J. Brouwer-de Jonge (ChristenUnie),
Dhr. K. Castelein (D66),
Mw. T. Siderius (PvdA/GroenLinks)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (6)

Raad (15 zetels)

Partij Aantal zetels
ChristenUnie 4
HattemCentraal 3
PvdA/GroenLinks 3
CDA 2
D66 1
Fractie Borst 1
VVD 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0244
KVK-nummer 08217553

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT).
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?