Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Meldkamer Oost Nederland

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 31-08-2022 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 27-08-2020) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 31-08-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Europaweg 79
7336 AK Apeldoorn
Postadres Postbus 234
7300 AE Apeldoorn

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Meldkamer Oost Nederland
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Meldkamer Oost Nederland

Bevoegdheden

De deelnemers hebben geen eigen wettelijke bevoegdheden toegekend. Als openbaar lichaam heeft de MON alleen bevoegdheden om aan het rechtsverkeer deel te nemen.

Het algemeen bestuur is bevoegd reglementen vast te stellen, die nodig zijn ter regeling van personele, organisatorische en huishoudelijke zaken.

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2016 Veiligheidsregio IJsselland Algemeen bestuur
01-01-2016 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland Algemeen bestuur

Grondslagen (6)

Instellingsbesluiten (3)

Wettelijke grondslagen (3)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Meldkamer Oost Nederland
Datum van oprichting 01-01-2016
Telefoon (0900) 88 44 (politie)
(088) 051 13 22 (brandweer)
Internet https://www.vnog.nl/brandweer/meldkamer-oost-nederland (algemeen)
E-mail info@vnog.nl (algemeen)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?