Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Openbare lichamen voor beroep en bedrijf

Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG)

Openbaar lichaam voor beroep en bedrijf

Actief van 16-07-2001 t/m heden

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 16-08-2023 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 29-01-2021) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 16-08-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Prinses Margrietplantsoen 49
2595 BR Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Prinses Margrietplantsoen 49
2595 BR Den Haag

Contactgegevens

Telefoon (070) 890 35 30 (algemeen)
Internet http://www.kbvg.nl (algemeen)
http://www.registergerechtsdeurwaarders.nl
http://www.schuldenwijzer.nl
E-mail kbvg@kbvg.nl (algemeen)
Contactpagina http://www.kbvg.nl

Algemene informatie

Afkorting KBvG
Relatie met ministerie Justitie en Veiligheid

Organisatiebeschrijving

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) is een publiekrechtelijke beroepsorganisatie (pbo), ingesteld bij Gerechtsdeurwaarderswet. Alle in Nederland gevestigde (waarnemend, toegevoegd en kandidaat-) gerechtsdeurwaarders zijn lid van de KBvG. De taak van de beroepsorganisatie is de bevordering van de vakbekwaamheid en een goede beroepsuitoefening van de leden.

Identificatiecodes

KVK-nummer 27356362

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT).
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?