Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Openbare lichamen voor beroep en bedrijf

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)

Openbaar lichaam voor beroep en bedrijf

Deze organisatie heeft geen redacteur Organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor het beheer van de gegevens in het Register van Overheidsorganisaties. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de organisatie.

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 05-08-2022 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 18-03-2021) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 05-08-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Spui 184
2511 BW Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 16020
2500 BA Den Haag

Contactgegevens

Telefoon (070) 330 71 11 (algemeen)
Internet http://www.knb.nl (algemeen)
E-mail info@knb.nl (algemeen)

Organisatieonderdelen

Algemene informatie

Afkorting KNB
Relatie met ministerie Justitie en Veiligheid

Identificatiecodes

KVK-nummer 50179705

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Openbare lichamen voor beroep en bedrijf (Artikel 1.2, lid 1e, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?