Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Openbare lichamen voor beroep en bedrijf

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)

Openbaar lichaam voor beroep en bedrijf

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 06-11-2023 Op 26-02-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 06-11-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Spui 184
2511 BW Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 16020
2500 BA Den Haag

Contactgegevens

Telefoon (070) 330 71 11 (algemeen)
Internet https://www.knb.nl (algemeen)
E-mail info@knb.nl (algemeen)

Organisatieonderdelen

Algemene informatie

Afkorting KNB
Relatie met ministerie Justitie en Veiligheid

Identificatiecodes

KVK-nummer 50179705

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT).
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?