Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Openbare lichamen voor beroep en bedrijf

Nederlandse beroepsorganisatie van accountants

Openbaar lichaam voor beroep en bedrijf

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 02-07-2021 Op 27-01-2022 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 02-07-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Antonio Vivaldistraat 2
1083 HP Amsterdam
Postadres Postbus 7984
1008 AD Amsterdam
Telefoon (020) 301 03 01 (algemeen)
Internet http://www.nba.nl (algemeen)
E-mail nba@nba.nl (algemeen)

Algemene informatie

Alternatieve naam Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Rijk
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Openbare lichamen voor beroep en bedrijf (Artikel 1.2, lid 1e, WNT)