Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Openbare lichamen voor beroep en bedrijf

Nederlandse beroepsorganisatie van accountants (NBA)

Openbaar lichaam voor beroep en bedrijf

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 18-11-2022 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 15-07-2022) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 18-11-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Antonio Vivaldistraat 2
1083 HP Amsterdam
Postadres Postbus 7984
1008 AD Amsterdam

Contactgegevens

Telefoon (020) 301 03 01 (algemeen)
Internet http://www.nba.nl (algemeen)
E-mail nba@nba.nl (algemeen)
Contactpagina http://www.nba.nl

Algemene informatie

Alternatieve naam Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
Afkorting NBA
Relatie met ministerie Financiën

Beschrijving

Met de Wet op het accountantsberoep (inwerking getreden op 1 januari 2013) ingesteld openbaar lichaam in de zin van artikel 134 van de Grondwet. Op grond van de Wet op het accountantsberoep is de NBA de rechtsopvolger onder algemene titel van het Nederlands Instituut van Regisgteraccountants (NIVRA) en de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten (NOvAA)..

Identificatiecodes

KVK-nummer 56874987

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Rijk
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Openbare lichamen voor beroep en bedrijf (Artikel 1.2, lid 1e, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?