Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Openbare lichamen voor beroep en bedrijf

Nederlandse beroepsorganisatie van accountants (NBA)

Openbaar lichaam voor beroep en bedrijf

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 02-02-2024 Op 02-02-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 02-02-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Postadres Postbus 242
2130 AE Hoofddorp
Bezoekadres Mercuriusplein 3
2132 HA Hoofddorp
Noord-Holland

Contactgegevens

Telefoon (088) 496 03 01 (algemeen)
Internet http://www.nba.nl (algemeen)
E-mail nba@nba.nl (algemeen)
Contactpagina http://www.nba.nl

Organisatieonderdelen

Algemene informatie

Alternatieve naam Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
Afkorting NBA
Relatie met ministerie Financiën

Organisatiebeschrijving

Met de Wet op het accountantsberoep (inwerking getreden op 1 januari 2013) ingesteld openbaar lichaam in de zin van artikel 134 van de Grondwet. Op grond van de Wet op het accountantsberoep is de NBA de rechtsopvolger onder algemene titel van het Nederlands Instituut van Regisgteraccountants (NIVRA) en de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten (NOvAA)..

Identificatiecodes

KVK-nummer 56874987

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT).
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?