Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Ministeries

Financiën (Fin)

Ministerie

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 25-04-2024 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 20-02-2023) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 25-04-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Korte Voorhout 7
2511 CW Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 20201
2500 EE Den Haag

Contactgegevens

Telefoon 1400 (algemeen)
Fax (088) 442 79 00
Internet https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien (algemeen)
Contactpagina https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactformulier

Organisatieonderdelen (2)

Heeft enige zeggenschap over zelfstandige bestuursorganen (4)

Adviescolleges die bij dit ministerie horen (2)

Algemene informatie

Afkorting Fin

Functies

Minister dhr. drs. S.P.R.A. (Steven) van Weyenberg
Staatssecretaris Toeslagen en Douane mw. A. (Aukje) de Vries (VVD)
Secretaris-generaal dhr. drs. B.E. (Bas) van den Dungen
Staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst dhr. mr. M.L.A. (Marnix) van Rij (CDA)

Organisatiebeschrijving

Bij Financiën gaan we over het geld. Niet als doel, maar in dienst van een financieel gezond Nederland. Wij bewaken daarom de balans tussen inkomsten en uitgaven en borgen het goede functioneren van het financiële stelsel. Wij richten ons op het belang van de samenleving als geheel, op korte én lange termijn en zijn ons daarbij bewust van de impact van ons handelen op alle burgers en bedrijven. Wij heffen en innen belastingen en doen dat eerlijk en zorgvuldig. Wij zien erop toe dat de besteding van overheidsgeld en de vormgeving van ons fiscale stelsel zo goed mogelijk aansluiten bij de publieke belangen. Daartoe zetten wij in op evenwichtige besluitvorming, efficiënte uitvoering en effectief toezicht.

Identificatiecodes

KVK-nummer 27365323

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT).
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?