Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Openbare lichamen voor beroep en bedrijf

Nederlandse orde van advocaten (NOvA)

Openbaar lichaam voor beroep en bedrijf

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 02-07-2021 Op 25-07-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 02-07-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Monarch Tower
Prinses Beatrixlaan 5
2595 AK Den Haag
Postadres Postbus 30851
2500 GW Den Haag
Telefoon (070) 335 35 35 (algemeen)
Internet http://www.advocatenorde.nl (algemeen)
E-mail info@advocatenorde.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting NOvA
Relatie met ministerie Justitie en Veiligheid

Identificatiecodes

KVK-nummer 27339260

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Openbare lichamen voor beroep en bedrijf (Artikel 1.2, lid 1e, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid