Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Organisaties met overheidsbemoeienis

Carnegie-Stichting

Organisatie met overheidsbemoeienis

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 07-06-2022 Op 07-06-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 07-06-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Carnegieplein 2
2517 KJ Den Haag
Postadres Carnegieplein 2
2517 KJ Den Haag

Contactgegevens

Telefoon (070) 302 42 42 (algemeen)
Internet https://www.vredespaleis.nl (algemeen)
E-mail reception@carnegie-stichting.nl (algemeen)

Algemene informatie

Rechtsvorm Privaatrechtelijk - Stichting
Relatie met ministerie Buitenlandse Zaken

Beschrijving

De heer Andrew Carnegie heeft bij akte van 7 oktober 1903 de naar hem genoemde stichting ingesteld, staande onder de Nederlandse wet en strekkende tot het bouwen, inrichten en onderhouden van een rechtsgebouw en een boekerij ten behoeve van het Permanente Hof van Arbitrage. In die akte is Den Haag als zetel der stichting aangewezen, met de bepaling dat de Nederlandse Regering, aan welke ten voorschreven einde en bij voorzegde alte 1,5 miljoen dollars ter beschikking zijn gesteld, zal aanwijzen bestuurders, staande onder behoorlijk toezicht, en daarenboven voorschriften vaststellen volgens welke het beheer over de stichting gevoerd zal worden. Bij k.b. van 30 mei 1904 zijn die voorschriften goedgekeurd welke zijn belichaamd in de statuten, vastgesteld bij notariële akte van 6 juni 1904, gewijzigd op 29 april 1953. Volgens art. 3 bestaat het bestuur uit vijf leden, allen Nederlanders, van wie er vier worden benoemd door de Koningin, terwijl de Raad van Beheer van het Permanente Hof Arbitrage het vijfde lid zal aanwijzen. Het bestuur wordt uitgeoefend onder toezicht van een Raad, welke - ingevolge art. 4 bestaat uit 9 leden.

Identificatiecodes

KVK-nummer 41149745

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Was geldig tot 19-06-2020 WNT-instelling Deze organisatie viel onder de Wet normering topinkomens (WNT). Bijlagen (Bijlagen van de WNT)
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?