Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Organisaties met overheidsbemoeienis

Coöperatie ParkeerService U.A.

Organisatie met overheidsbemoeienis

Actief van 18-12-2010 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 15-06-2022 Op 15-06-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 15-06-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres De Brand 10 - 19
3823 LH Amersfoort
Utrecht
Postadres Postbus 489
3800 AL Amersfoort

Contactgegevens

Telefoon (033) 247 30 01 (algemeen)
Internet https://www.parkeerservice.nl (algemeen)
https://www.cooperatieparkeerservice.nl/service/mandaatregister (mandaatregister)
E-mail info@parkeerservice.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.cooperatieparkeerservice.nl/contact/adresgegevens/

Algemene informatie

Alternatieve naam ParkeerService
Rechtsvorm Privaatrechtelijk - Coöperatie
Relatie met ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Beschrijving

Coöperatie ParkeerService U.A. is ontstaan uit ParkeerService NV, het parkeerbedrijf van de gemeente Amersfoort, een stad met diverse parkeeruitdagingen. Zo kent Amersfoort een sterk aanzuigende regiofunctie, een autoluwe historische binnenstad en een grote vraag naar parkeercapaciteit. Door de jaren heen is uitgebreide expertise opgebouwd in parkeermanagement, parkeerbeleid en uitvoering van parkeertaken.

In 2010 is ParkeerService verzelfstandigd, waarbij gekozen is voor het coöperatiemodel. ParkeerService biedt daarmee een alternatief naast de bestaande mogelijkheden van gemeentelijk of commercieel parkeermanagement. Per 1 januari 2022 zijn dertien gemeenten aangesloten bij ParkeerService, waarbij het zowel om stedelijke als landelijke gemeenten gaat:

 • Gemeente Alphen aan de Rijn
 • Gemeente Amersfoort
 • Gemeente Barneveld
 • Gemeente Bergen
 • Gemeente Gouda
 • Gemeente Hilversum
 • Gemeente Hoogeveen
 • Gemeente Lelystad
 • Gemeente Nieuwegein
 • Gemeente Nijkerk
 • Gemeente Woerden
 • Gemeente Zandvoort
 • Gemeente Zeist

Identificatiecodes

Organisatiecode 1078
KVK-nummer 32170377

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Invloed (Artikel 1.3, lid 1b, WNT)
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?