Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Organisaties met overheidsbemoeienis

Coöperatie Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten UA

Organisatie met overheidsbemoeienis

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 27-01-2021 Op 27-01-2021 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 27-01-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Weesperplein 8-7e verdieping
1018 XA Amsterdam
Postadres Postbus 95089
1090 HB Amsterdam

Algemene informatie

Alternatieve naam Coöperatie Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten U.A.
Rechtsvorm Privaatrechtelijk - Coöperatie
Relatie met ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Identificatiecodes

KVK-nummer 50371371

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Invloed (Artikel 1.3, lid 1b, WNT)
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?