Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Organisaties met overheidsbemoeienis

Stichting ICTU

Organisatie met overheidsbemoeienis

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 19-05-2022 Op 19-05-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 19-05-2022 doorgevoerd.
Actief van 11-04-2001 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Wilhelmina van Pruisenwg 104
2595 AN Den Haag
Postadres Postbus 84011
2508 AA Den Haag

Contactgegevens

Telefoon (070) 700 09 00 (algemeen)
Internet https://www.ictu.nl (algemeen)
E-mail info@ictu.nl (algemeen)
redactie@ictu.nl (redactie)
reactie@ictu.nl (klacht)
Contactpagina https://www.ictu.nl/hoe-bereikt-u-ons#

Algemene informatie

Alternatieve naam ICTU
Rechtsvorm Privaatrechtelijk - Stichting
Relatie met ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Beschrijving

ICTU is een onafhankelijke advies- en projectenorganisatie binnen de overheid. Wij werken vanuit de overtuiging dat ICT de overheid vooruit helpt bij maatschappelijke vraagstukken.

ICTU helpt overheden bij het verbeteren van hun dienstverlening met ICT, in dienst van het openbaar bestuur. Samen met onze opdrachtgevers realiseren we kwalitatief hoogwaardige digitale dienstverlening. We verbinden kennis aan kunde, en oplossingen aan vraagstukken. Met oog voor de balans tussen techniek en gebruik, tussen innovatie en werkbare oplossingen. Zodat burgers en bedrijven zaken die ze doen met de overheid veilig en makkelijk digitaal kunnen afhandelen. ICTU is in 2001 opgericht als overheidsstichting zonder winstdoel.

Identificatiecodes

KVK-nummer 27198742

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Invloed (Artikel 1.3, lid 1b, WNT)
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?