Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Organisaties met overheidsbemoeienis

Stichting Larcom

Organisatie met overheidsbemoeienis

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 11-04-2023 Op 11-04-2023 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 11-04-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Vermeerstraat 1
7731 SM Ommen
Postadres Postbus 48
7730 AA Ommen

Algemene informatie

Rechtsvorm Privaatrechtelijk - Stichting
Relatie met ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Identificatiecodes

KVK-nummer 05062743

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Was geldig tot 01-01-2021 WNT-instelling Deze organisatie viel onder de Wet normering topinkomens (WNT).
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?